Platný Územní plán sídelního útvaru Čelákovice


Město Čelákovice má platný Územní plán sídelního útvaru (dále též "ÚPSÚ") schválený usnesením ZM Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice. Tento je změněn změnou č. 1 schválenou usnesením ZM Čelákovic č. 14/2004 ze dne 15. 12. 2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou. Dále byl změněn změnou č. 2, schválenou usnesením ZM č. 16/2009/5.4. ze dne 15. 4. 2009, která byla vydána opatřením obecné povahy, jež nabylo účinnosti dne 3. 6. 2009. Dne 8. 10. 2009 nabylo účinnosti opatření obecné povahy - Změna č 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, která byla schválena usnesením ZM Čelákovic č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009.

Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru byla zpracována v šíři celého správního území, nahradila tedy původní ÚPSÚ ze dne 19. 9. 1994. Další dvě změny jsou zpracovány vždy pouze v šíři pozměňovaného území. 

8. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice

7. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice

6. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice

5. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice

3. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice


2. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice

1. změna územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice 

Nahrazuje púvodní ÚPSÚ
Vytvořeno 6.9.2013 8:18:44 | přečteno 9148x | katerina.kandlova
load