ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Blíží se termín pro podávání připomínek k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic

ilustrativní obrázek - stávající ÚPnSÚ

V první polovině března bude na úřední desce města Čelákovic vyvěšena veřejná vyhláška, kterou bude doručen Návrh zadání Územního plánu Čelákovic k projednání. Do 30 dnů ode dne vyvěšení vyhlášky na úřední desku může každý k tomuto dokumentu uplatnit své připomínky. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Na základě zpracovaných Doplňujících průzkumů a rozborů, které jsou podkladem pro zpracování Územního plánu Čelákovic, byl vydán dne 8. ledna 2015 výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH s.r.o., Davle, pokyn, aby ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh zadání Územního plánu Čelákovic. O tři týdny později byl doručen koncept návrhu zadání, ke kterému určený zastupitel ve spolupráci s odborem rozvoje města zpracoval připomínky. Tyto připomínky byly do návrhu zadání zapracovány a některé z nich byly vyvráceny vysvětlením výkonného pořizovatele. 

V první polovině března bude na úřední desce města Čelákovic vyvěšena veřejná vyhláška, kterou bude doručen Návrh zadání Územního plánu Čelákovic k projednání. Součástí veřejné vyhlášky nebude úplně znění Návrhu zadání. Do 30 dnů ode dne vyvěšení vyhlášky na úřední desku může každý k tomuto dokumentu uplatnit své připomínky. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Návrh zadání Územního plánu Čelákovic k projednání bude po vyvěšení veřejné vyhlášky zveřejněn na internetových stránkách města a k nahlédnutí na odboru rozvoje města u Ing. Kateřiny Kandlové, Radnice I, 2. patro, t: 326 929 152, e: katerina.kandlova@celakovice.cz

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Návrh zadání Územního plánu Čelákovic včetně veřejné vyhlášky bude k nahlédnutí na odboru rozvoje města při Městském úřadu Čelákovice a zároveň zveřejněn na internetových stránkách města v sekci „Rozvoj města“. Podrobnější informace o termínech a způsobu podání připomínek budou též průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města. Po projednání návrhu zadání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a každým, kdo v rámci projednání uplatní písemné připomínky, bude Návrh zadání Územního plánu Čelákovic předložen ke schválení Zastupitelstvu města. Předpokládáme, že návrh zadání bude projednáván na červnovém zasedání Zastupitelstva města.

20.2.2015 10:36:24 | přečteno 916x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load