ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Návrh zadání Územního plánu Čelákovic

Návrh zadání územního plánu Čelákovic byl zpracován výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s. r. o., Davle ve spolupráci s určeným zastupitelem. Podkladem pro zpracování návrhu zadání byly Doplňující průzkumy a rozbory připravené za tímto účelem Ing. arch. Jitkou Fikarovou, zpracovatelkou Územního plánu vybranou na základě urbanistické soutěže o návrh.

ikona souboruNávrh zadání je textovým dokumentem, který stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování Územního plánu Čelákovic. Součástí návrhu zadání je též ikona souborupřehledná mapa oblasti na podkladu výřezu platného koordinačního výkresu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v grafickém měřítku a jeho ikona souborulegenda. Další přílohou návrhu zadání je výkres ikona souboruVymezení záměrů a problémů v území na podkladu katastrální mapy a ikona souborusouhrn návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic.

V období od 5. 3. 2015 do 3. 4. 2015 může každý podávat k návrhu zadání své připomínky. Postup podání připomínek je podrobně popsán v článku „Do 3. 4. 2015 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu zadání“.

4.3.2015 13:53:47 | přečteno 969x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load