ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Příprava nového Územního plánu Čelákovic

Zveřejněno v ikona souboru ikona souboruúnorovém Zpravodaji města Čelákovic

Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle stavebního zákona platného od roku 2006 a jeho novely z roku 2012 je nutné provést úpravy a doplnění zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději do roku 2020. I z tohoto důvodu Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu a nyní jsou podnikány kroky k jeho realizaci.
V loňském roce proběhlo výběrové řízení na pořizovatele územního plánu, tedy na subjekt, který ve spolupráci s městem zajistí projednání územního plánu a z hlediska své odbornosti dohlíží na práci zpracovatele a dodržování veškerých platných právních předpisů. Jako pro město nejvhodnější byla vyhodnocena a Radou schválena nabídka firmy PRISVICH, s. r. o., Davle. Pořizovateli územního plánu byly začátkem ledna předány všechny archivované žádosti o změnu územního plánu, ke kterým vypracuje své odborné stanovisko a zkompletované je předloží k posouzení Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo rozhodne, které žádosti nejsou v souladu se strategií rozvoje města, a nebudou proto dále projednávány, a které z žádostí budou dále v průběhu procesu tvorby územního plánu projednávány. Předpokládáme, že Zastupitelstvo města bude o těchto žádostech rozhodovat na svém dubnovém zasedání. V současné době finišují přípravy výběrového řízení na zpracovatele nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce odbornou záležitost, ve které záleží zejména na kvalitě uchazeče, Rada města rozhodla o výběru formou urbanistické soutěže o návrh. Hlavní výhodou tohoto postupu je možnost hodnocení nabídek v první řadě podle kvality předložených návrhů a teprve v „druhém kole“, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, do kterého postupují pouze uchazeči ocenění odbornou porotou v předchozím kole, záleží na nabídkové ceně. Odbornou porotu tvoří 5 architektů-urbanistů, kteří se s danou problematikou setkávají denně z pozice zpracovatele, 2 architekti žijící v Čelákovicích, kteří velmi dobře znají problémy našeho města, a 2 zástupci Města. Soutěžní podmínky již byly zaslány České komoře architektů ke schválení, po němž se výběrové řízení, které by podle našich představ mělo být vypsáno začátkem března, bude moci rozběhnout naplno. Výsledky obou kol výběrového řízení by měly být známy přibližně v polovině roku 2013. Po podpisu smlouvy se zpracovatelem budou neprodleně zahájeny práce na samotné projekční činnosti. Soutěžní návrhy bychom veřejnosti rádi zpřístupnili formou vyvěšení na internetových stránkách města nebo uspořádáním neformální výstavy v prostorách Městského úřadu. O dalších krocích, kterými jsou zejména tvorba zadání územního plánu a návrhu územního plánu, budete s dostatečným předstihem informováni jak ve Zpravodaji, tak i na internetových stránkách města. Příslušné dokumenty budou v souladu se stavebním zákonem vyvěšovány na úřední desce, kterou proto průběžně sledujte.

4.7.2013 13:29:56 | přečteno 1152x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load