ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic pro veřejné projednání na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Čelákovice pro veřejné projednání na udržitelný rozvoj území byl zpracován v rámci pořízení nového Územního plánu Čelákovic týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou.  Po společném jednání o návrhu územního plánu (§ 50 stavebního zákona) došlo na základě výsledků projednání zahrnutých do Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Čelákovic po společném jednání k jeho úpravě. Zároveň s touto úpravou je upravena i dokumentace Vyhodnocení vlivů upraveného návrhu ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území.

Vyhodnocení je zpracováno jako dvě samostatné textové přílohy Odůvodnění územního plánu Čelákovic (t.j. části „C“) a obsahuje dvě části:

 • ikona souboru část A vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí:

  Vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na životní prostředí zpracované oprávněnou osobou na základě ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění,  Mgr. Eliškou Václavíkovou (č.j. 75701/ENV/12).

 • ikona souboručásti C, D, E, F vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území:
  Vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území zpracované Ing.arch. Jitkou Fikarovou (autorizace ČKA č. 00810), která obsahuje:
  C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech,
  D: Vyhodnocení na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech,
  E: Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje,
  F: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.

Do 7 dnů od veřejného projednání je v souladu se stavebním zákonem možné uplatnit námitky nebo připomínky. Postup podání námitek či připomínek je popsaný v článku „Do 31. 1. 2019 je možné uplatnit své námitky a připomínky k Návrhu územního plánu pro veřejné projednání.“


18.12.2018 | přečteno 319x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load