ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Hodnocení soutěžních návrhů

P1060189

Dne 30. 5. 2013 proběhlo za přítomnosti všech řádných i náhradních členů odborné soutěžní poroty hodnocení soutěžních návrhů urbanistické soutěže o návrh "Územní plán Čelákovic - ideový návrh". Odborná porota vyloučila ze soutěže návrh č. 6 z důvodu porušení soutěžních podmínek a stanovila pořadí oceněných návrhů. 

Návrh č. 5 - 1. místo

Účastník soutěže: Ing. arch. Jitka Fikarová, Ústí nad Labem

Hodnocení poroty:
Návrh představuje velice solidní, profesionální a realistické řešení, které dobře odhadlo možnosti města, což dokládá mimo jiné bilancí rozvojových ploch v textové části. Návrh je velmi vyvážený, v názoru na celek i řešení detailů zejména v intravilánu města týkajících se rozvojových ploch a transformačních území. Ze všech předložených návrhů má nejvíce dotažené řešení krajiny včetně názoru na rozhraní mezi zástavbou a volnou krajinou. Rovněž velice podrobně zpracovává cyklistické a pěší trasy. Energii rozvoje města tlačí k řece a nejlépe využívá potenciál polohy města na řece. Dopravní řešení odpovídá potřebám města a širšího území. Za slabinu návrhu vnímá porota grafické zpracování a konstatuje, že prostorové vyjádření návrhu na řešení rozvojových lokalit působí nepřesvědčivě.

 Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního územíPanel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení 
 návrh č. 5 - koncepce rozvoje - 1. MÍSTO, obrázek se otevře v novém okně návrh č. 5 dle vlastního uvážení - 1. MÍSTO, obrázek se otevře v novém okně

Autoři návrhu: Ing. arch. Jitka Fikarová, Ing. arch. Jiří Němeček, Ústí nad Labem
Spolupracovníci: Mgr. Jan Richtr – ekolog krajiny, Ing. Vladimír Budinský – konzultace dopravní části, Mgr. Daniel Řehák – digitalizace dat, Ing. Libor Horálek – fotografie


Návrh č. 8 - 2. místo

Účastníci soutěže: Ing. arch. Michal Dvořák, Praha, Ing. arch. Ivan Gogolák, Praha, Ing. arch. Lukáš Grasse, Praha, Ing. arch. Pavel Grasse, Olomouc

Hodnocení poroty:
Návrh je vysoce realistický, působí velmi svěžím dojmem. Hlavním přínosem je práce s detailem území, ve kterém přináší spoustu kvalitních námětů. Bohužel detailní řešení nejsou složena do kvalitní celkové koncepce rozvoje města, kterou návrh neformuluje příliš přesvědčivě. Návrh jasně definuje rozhraní mezi zástavbou a volnou krajinou, i když se jim nevěnuje v detailu, ale pouze ve schématu. Pro rozvoj města stanovuje limitovaný prostor a klade důraz na nábřeží jako promenádu. Návrh je svěží v grafickém pojednání, i když některá prezentovaná schémata působí samoúčelně a hraničí s nesrozumitelností.

Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního územíPanel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení 
 návrh č 8  koncepce rozvoje, obrázek se otevře v novém okně návrh č. 8 dle vlastního uvážení - 2. MÍSTO, obrázek se otevře v novém okně
Autoři návrhu: Ing. arch. Michal Dvořák, Praha, Ing. arch. Ivan Gogolák, Praha, Ing. arch. Lukáš Grasse, Praha, Ing. arch. Pavel Grasse, Olomouc


Návrh č. 7 - 3. místo

Účastník soutěže: Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín

Hodnocení poroty:
Návrh se vyznačuje vynikající analýzou, která však není plně využita v předloženém řešení. Jako jeden z mála se návrh zaobírá hierarchizací prostorů města, a to včetně jeho rozvoje. Návrh velice dobře pracuje s krajinou, integruje a rozvíjí vodní režim. Za nekvalitní považuje porota návrh řešení komunikační sítě, které není odůvodnitelné. Návrh řešení dopravy zřetelně reflektuje uvažovaný rozvoj, prezentovaný formou územních rezerv, které jsou v rozporu s možnostmi a potřebami města. Velice dobře je v návrhu umístěna marina.

 Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního územíPanel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení 
 návrh č. 7 koncepce rozvoje - 3. MÍSTO, obrázek se otevře v novém okně návrh č. 7 dle vlastního uvážení - 3. MÍSTO, obrázek se otevře v novém okně
Autor návrhu: Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín
Spolupracovníci: Ing. Jiří Datinský - doprava, RNDr. Milan Poledník – demografie, Ing. arch. Eva Stará – digitalizace, grafická úprava

Návrh č. 4 - nepostoupil mezi oceněné z druhého kola hodnocení

Účastník soutěže: Ing. arch. Jan Líman, Praha

Hodnocení poroty:
U návrhu shledala porota jako pozitivum rozvahu o dlouhodobém rozvoji města a jeho postupném naplňování. Tuto myšlenku autor vyjádřil formou etapizace v několika časových horizontech. Tento návrh je však vyjádřen ve velmi zjednodušené formě, místy až za hranicí věcné správnosti. Dalším pozitivem návrhu je soustředění energie rozvoje města k řece. Velmi dobře v textové části popisuje strukturu města, proklamace v textu nejsou promítnuty do grafického vyjádření návrhu. Návrh podrobně definuje plochy přestavby, neformuluje však vhodné formy řešení transformace těchto ploch.

Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního území Panel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení 
 návrh č 4  koncepce rozvoje, obrázek se otevře v novém okněnávrh č 4  dle vlastního uvážení, obrázek se otevře v novém okně 
Autor návrhu: Ing. arch. Josef Zumr, Čelákovice
Spolupracovníci: Ing. arch. Ondřej Vojtíšek

Návrh č. 1 - nepostoupil do druhého kola hodnocení

Účastníci soutěže: Dipl. Ing. Karel Hausenblas, Praha, Dipl. Ing. Jiří Koten, Praha

Hodnocení poroty:
Návrh se vyznačuje kultivovanou a seriozní prezentací. Zaměřuje se zejména na detail, ve kterém doplňuje stávající strukturu, avšak nepřináší názor na celkový rozvoj města. Pozitivem návrhu je analýza charakteru území, která není přenesena do vlastního řešení. 

Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního území Panel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení
 návrh č 1  koncepce rozvoje, obrázek se otevře v novém okně návrh č 1  dle vlastního uvážení, obrázek se otevře v novém okně
Autoři návrhu: Dipl. Ing. Karel Hausenblas, Praha, Dipl. Ing. Jiří Koten, Praha

Návrh č. 2 - nepostoupil do druhého kola hodnocení

Účastník soutěže: Ing. arch. Vladimír Charvát, Praha

Hodnocení poroty:
Silným momentem návrhu je popis širších vztahů a pozice ve struktuře osídlení pásu při Labi. Návrh klade v analýze důraz na zelené osy Labe a Jiřinského potoka, do samotného návrhu ho však nepropisuje. Za velmi problematický považuje porota rozvoj umístěný mezi stávající a navrhovanou železniční tratí.

Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního území Panel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení
 návrh č 2  koncepce rozvoje, obrázek se otevře v novém okněnávrh č 2  dle vlastního uvážení, obrázek se otevře v novém okně 
Autoři návrhu: Ing. arch. Vladimír Charvát, Praha, Ing. arch. Martin Pospíšil, Liberec
Spolupracovníci: Pavel Barták

Návrh č. 3 - nepostoupil do druhého kola hodnocení

Účastník soutěže: Hlaváček – architekti, s.r.o., Praha

Hodnocení poroty:
Jako jediný z předložených návrhů přichází se zcela novým principem rozvoje území. Prezentuje ho však formou striktního zónování a oddělování funkcí. Návrh vymísťuje veškeré průmyslové plochy z centra města do prostoru Krátké Linvy. Navrhovaná kapacita průmyslových ploch neodpovídá potřebám i potenciálu města. Neodůvodněný je též návrh rozvoje západně od Záluží. Za klad návrhu porota považuje poměrně zdařilé řešení prostoru kolem Labe založeného na návrhu tří ostrovů včetně návrhu přírodního koupaliště mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami.

 Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního území Panel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení
návrh č 3  koncepce rozvoje, obrázek se otevře v novém okně  návrh č 3  dle vlastního uvážení, obrázek se otevře v novém okně
Autoři návrhu: Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Veronika Trachtová, Ing. arch. Lenka Tanzerová, Praha

Návrh č. 6 - vyloučen ze soutěže, hodnocen mimo soutěž

Účastník soutěže: Doc. Ing. Petr Kučera Ph.D., Brno

Hodnocení poroty:
Návrh vychází z poměrně kvalitní analýzy charakteru a vazeb území vyjádřených v řadě zdařilých schémat. Návrh jasně definuje koncepci rozvoje města. Pozitivem je práce s hierarchizací ploch v kompaktním městě, která však zůstává v popisné poloze. Za výraznou vadu návrhu porota považuje neadekvátní rozvojovou průmyslovou plochu jižně od města. Návrh je velmi dobře čitelný.

Panel č. 1 - koncepce rozvoje správního území Panel č. 2 - obsah dle vlastního uvážení 
návrh č. 6 koncepce rozvoje - Vyřazen z hodnocení, obrázek se otevře v novém okně návrh č. 6 dle vlastního uvážení - Vyřazen z hodnocení, obrázek se otevře v novém okně 
Autoři návrhu: Doc Ing. Petr Kučera Ph.D., Ing. Tomáš Veith, Praha, Ing. Jozef Sedláček, Mikulov na Moravě, Jiří Jirout, Církvice

Hodnocení návrhů

P1060138

P1060138

 
P1060140

P1060140

 
P1060147

P1060147

 
P1060149

P1060149

 
P1060145

P1060145

 
P1060189

P1060189

 
P1060154

P1060154

 
P1060156

P1060156

 
P1060160

P1060160

 
P1060178

P1060178

 
P1060172

P1060172

 
P1060180

P1060180

 
P1060168

P1060168

 
P1060185

P1060185

 
P1060186

P1060186

 
P1060177

P1060177

 
 
4.7.2013 15:05:36 | přečteno 2109x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load