ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Soutěž v kostce

Čelákovická radnice uspořádala soutěž zaměřenou na zpracování ideových návrhů územního plánu Čelákovic. Město provedlo výběr zpracovatele územního plánu formou urbanistické soutěže o návrh s navazujícím jednacím řízením bez uveřejnění. Celým procesem výběru kvalitního zpracovatele územního plánu se Čelákovice zařadily mezi průkopníky této metody v oboru urbanismu. 

„Soutěžní podmínky si vyzvedlo celkem třináct zájemců a nakonec byly návrhy předloženy od osmi účastníků soutěže, z nichž jeden byl z administrativních důvodů ze soutěže vyloučen,“ zhodnotil průběh soutěže Ing. Petr Studnička, zastupitel určený pro pořízení územního plánu. Město se snažilo zjistit názor na rozvoj území nejen ze strany soutěžících, ale zejména ze strany odborných porotců, kteří se problematice urbanismu a územního plánování dlouhodobě věnují.

Čtyřměsíční práce poroty vyvrcholila v pátek 7. června 2013, kdy byly v prostorách Síně Jana Zacha v čelákovickém muzeu uveřejněny výsledky hodnocení sedmi soutěžních návrhů. Předseda poroty RNDr. Milan Svoboda charakterizoval doručené návrhy těmito slovy: „ Všechny návrhy, které byly doručeny, vycházejí z kvalitní analýzy území, ale všechny mají mírně nedotažené řešení. Všechny návrhy velice dobře zpracovaly vztah města a řeky a situovaly těžiště města k řece. Všechny návrhy jsou velice konzervativní ve svém přístupu.“ Při hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů byl velmi podstatný názor závislých členů poroty, kteří město dokonale znají jak z hlediska jeho kvalit, tak z hlediska jeho nedostatků.

V rámci dvoukolového hodnocení postoupily do druhého kola čtyři návrhy. Po diskusi a shrnutí kladů a záporů bylo stanoveno konečné pořadí a určena výše odměn prvních tří oceněných návrhů. Na třetím místě se umístil návrh autora Ing. arch. Josefa Starého, kterému byla přiznána cena ve výši 35 000 Kč. Druhé místo obsadil návrh Ing. arch. Michala Dvořáka, Ing. arch. Ivana Gogoláka, Ing. arch. Lukáše Grasseho a Ing. arch. Pavla Grasseho, který získal finanční odměnu ve výši 40 000 Kč. „První místo obsadil návrh Ing. arch. Jitky Fikarové a Ing. arch. Jiřího Němečka. Tomuto návrhu byla přiznána cena ve výši 75 000 Kč,“ konstatoval starosta města Ing. Josef Pátek.

„U návrhu na prvním místě porota vyzdvihla solidní, profesionální a realistické řešení, které dobře odhadlo možnosti rozvoje města. Dále porotci ocenili skutečnost, že je návrh velmi vyvážený v názoru na celek i řešení detailů, a to zejména ve vnitřní části města týkající se rozvojových ploch a transformačních území. Porota zároveň konstatovala, že návrh má nejvíce dotažené řešení krajiny včetně názoru na rozhraní mezi zástavbou a volnou krajinou. Naopak za slabinu návrhu považuje odborná porota jeho grafické zpracování,“ uvedla k vítěznému návrhu sekretářka soutěže Ing. Kateřina Kandlová.

Další postup zpracování územního plánu představila vedoucí odboru rozvoje města Ing. Dana Teichmanová: „Na soutěž o návrh naváže jednací řízení bez uveřejnění, do kterého postoupily první tři oceněné návrhy. V jednacím řízení budou stanovena dvě hodnotící kritéria, a to umístění v soutěži o návrh a nabídková cena. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení bude s vítězným uchazečem podepsána smlouva o dílo na zpracovatele územního plánu a budou zahájeny práce na tvorbě nového územního plánu Čelákovic.“

Všechny soutěžní návrhy jsou v období od 11. 6. do 21. 7. 2013 vystaveny v 2. patře budovy radnice na náměstí 5. května. V průběhu srpna může být výstava krátkodobě přemístěna i do Sedlčánek či Záluží. Návrhy jsou rovněž zveřejněny na vlastní facebookové stránce „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“.


Další informace poskytne:

Ing. Kateřina Kandlová – sekretářka soutěže
referent odboru rozvoje města, e: katerina.kandlova@celakovice.cz, t: 326 929 152

8.7.2013 9:26:56 | přečteno 720x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load