ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Program rozvoje a Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje

Informace o zveřejnění návrhu koncepce "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011 na období 2014-2020" a "Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje".

Na žádost odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence při Ministerstvu životního prostředí tímto poskytujeme ikona souboru ikona souboruinformaci o zveřejnění návrhu koncepce "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011 na období 2014-2020". Dále poskytujeme též ikona souboru ikona souboru informaci o zveřejnění návrhu koncepce Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA pro "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011 na období 2014-2020" i pro "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje". Návrh koncepce je též k nahlédnutí v prostorách obce s rozšířenou působností.

Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do 5 dnů od konání veřejného projednání (datum veřejného projednání, kterého se může každý zúčastnit zveřejní Středočeský kraj na své úřední desce)


15.7.2014 16:33:46 | přečteno 1038x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load