ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jednotlivé ročníky a laureáti


Rok 2023

VC PLAKAT 2023

Navržení kandidáti pro rok 2023:
Volmanova vila, z. s.
Jaroslav Špaček

Za zpřístupnění nákladně a citlivě zrekonstruované funkcionalistické Volmanovy vily v Čelákovicích široké veřejnosti a za výjimečnou prezentaci města Čelákovic v tuzemsku i v zahraničí podpořenou zápisem Volmanovy vily do prestižní světové sítě Iconic Houses obsahující architektonické skvosty 20. století, udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města Čelákovic 2023 spolku Volmanova vila, z. s.


5.6.2023 13:54:51 | přečteno 97x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2022

Navržení kandidáti pro rok 2022:
Jaroslav Špaček

Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2022 neudělilo. 

23.6.2022 10:52:38 | přečteno 235x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2021

Navržení kandidáti pro rok 2021:
MUDr. Hana Kadeřávková
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Jaroslav Špaček

Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2021 neudělilo. 

16.6.2021 9:55:22 | přečteno 169x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2020

VC PLAKAT 2020

Navržení kandidáti pro rok 2020:
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Mgr. Miloš Bukač
Jaroslav Špaček
Ing. Václav Špaček

Za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi.

2.10.2020 14:48:26 | přečteno 1220x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2019

VC PLAKAT 2019

Navržení kandidáti pro rok 2019:
Mgr. Miloš Bukač
Jarmila Volfová

Za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie, udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města Čelákovic 2019 paní Jarmile Volfové.

21.5.2019 9:13:07 | přečteno 999x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2018

VC PLAKAT 2018

Navržení kandidáti pro rok 2018:
generálporučík Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc.
Josef Khánský
PhDr. Zdeněk Klingora
Jaroslav Špaček
Komanditní společnost Vila Volman

Za šíření dobrého jména a reprezentaci města Čelákovic v nejvyšších funkcích Armády České republiky jak v tuzemsku, tak v zahraničí, udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města Čelákovic 2018 generálporučíku Ing. Jiřímu Balounovi, Ph.D., MSc. 

3.9.2018 16:01:11 | přečteno 1661x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2017

plakat 2017

Navržení kandidáti pro rok 2017:
Ing. Zdeněk Červinka
PhDr. Zdeněk Klingora
Jaroslav Špaček
Mgr. Věra Šumanová
Michaela Uhrová

Za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2017 Mgr. Věře Šumanové.

1.9.2017 10:53:28 | přečteno 1141x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2016

plakát VC 2016

Navržení kandidáti pro rok 2016:
Kamila Boudová
Ing. Zdeněk Červinka
Miloš Fridrich
Jaroslav Špaček

Při příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2016 panu Miloši Fridrichovi.

19.8.2016 11:02:08 | přečteno 973x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

Rok 2015

VC PLAKAT 2015

Navržení kandidáti pro rok 2015:
doc. Ph.Dr. Jaroslav Kašpar, CSc.
PaedDr. Vilibald Knob
P. Richard Scheuch
Jaroslav Špaček

Za dlouholetou obětavou službu věřícím města Čelákovic udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2015 P. Richardu Scheuchovi.

23.9.2015 11:01:43 | přečteno 1790x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

ROK 2014

Navržení kandidáti pro rok 2014:
Miloš Fridrich
Jaroslav Špaček
Komanditní společnost Vila Volman

Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2014 neudělilo. 

23.7.2014 10:35:07 | přečteno 809x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

ROK 2013

VC PLAKAT 2013 v1

Navržení kandidáti pro rok 2013:
Věra Gissingová-Diamantová
Jaroslav Špaček

U příležitosti významného životního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména našeho města po celém světě udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2013 paní Věře Gissingové-Diamantové.

23.9.2013 16:24:27 | přečteno 2892x | dagmar.vitackova | Celý článek
 

ROK 2012

VC PLAKAT 2012

Navržení kandidáti pro rok 2012:
Bohumír Hanžlík
Miloslav Mleziva

Za významný přínos k rozvoji školství a kultury ve městě Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2012 panu Bohumíru Hanžlíkovi. 

23.9.2013 16:40:11 | přečteno 1705x | dagmar.vitackova | Celý článek
 
23.9.2013 16:23:05 | přečteno 1705x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load