ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

ROK 2012

VC PLAKAT 2012

Navržení kandidáti pro rok 2012:
Bohumír Hanžlík
Miloslav Mleziva

Za významný přínos k rozvoji školství a kultury ve městě Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2012 panu Bohumíru Hanžlíkovi. 


Bohumír Hanžlík, učitel, klavírista, skladatel, grafik

Osobní charakteristika

Výroční cena města Čelákovic 2012 - udílení 28. 10. v KDBohumír Hanžlík je v nejlepším smyslu slova pravý český kantor, ale žijící v naší době: hudebník výkonný i tvůrčí, vyučující i organizující, rozvážný a přitom strhující, sloužící jiným tvůrcům v pokoře a bezejmennosti bez ohledu na žánry a styly v rozpětí od baroka a klasicismu přes romantismus po současnou populární hudební oblast. Obětavý muzikant oddaný hudbě, ojedinělý ve své době osobním nasazením, ale zároveň ve svém čase pevně zakotvený. Povaha otevřená, přátelská, ale schopná zjednat si pořádek. Jako hudebníku vzděláním i mnohostrannou praxí je mu blízká pečlivá, odpovědná individuální příprava, potřeba rozhledu v dalších oborech, zejména výtvarných, ale zároveň i týmová práce, tedy sebeovládání a respekt k druhým, ovšem i s výraznými vůdčími vlohami. Nároky na každého, včetně sebe samého především, a zároveň jeho lidské přístupy vycházejí z jeho celoživotního učitelského povolání. Činorodostí výkonnou, tvůrčí, organizační i publikační přitom daleko převýšil své okolí i kontext regionu, aniž si to ve své skromnosti připouští. Tím vším a souhrnem dalších neopakovatelných osobních vlastností se v něm zformovala výjimečná osobnost na celostátní úrovni.

Přínos k rozvoji města

Bohumír Hanžlík jako učitel, organizátor a tvůrčí umělec v Čelákovicích vytvořil a stále dotváří jedinečnou, nezaměnitelnou éru, s níž jsou stopy jiných – i velkých osobností z nedávné minulosti – srovnatelné jen v dílčích náznacích. Jeho přínos má dvě základní linie“pedagogickou a interpretační.
Rozvoj, bez nadsázky rozmach jím vedené Základní umělecké školy Jana Zacha je v širokém okolí bez obdoby. Z čelákovické školy vybudoval místo přitažlivé pro žáky a studenty hudebních, dramatických a výtvarných oborů z širokého okolí. Pro velký ohlas zasáhla jím vedená škola pobočkami podle potřeby i do jiných míst. Pedagogické obsazení udržoval vždy na nejvyšší dosažitelné úrovni. Vynikající výsledky dosahované žáky při celostátních prezentacích byly a zůstávají nad jiné průkazné. Do této linie náleží i přínos vytvářením a publikováním učebních textů pro všechny hudební školy v České republice. Do budoucna zůstane tato jeho éra svou mnohostranností, kvalitou, rozsahem a délkou velmi pravděpodobně již bez obdoby.
Jako hudební interpret působil a působí ve dvou hlavních oblastech: v populární hudbě a v hudbě klasické, tedy ve vzácném spojení. Jako skladatel, aranžér, dirigent a klavírista, jako jazzman a swingař i zachránce historických klasických děl sjednocuje nejúspěšnější místní tradice, budované v různých dobách několika jednostranněji zaměřenými předchozími osobnostmi. Obě oblasti přitom rozvíjí výrazně intenzivněji a hlouběji, s mimořádnou tvůrčí invencí, a získává tím Čelákovicím nemalý respekt, neboť výkony svých orchestrů představuje v kontextu regionálním, celostátním i mezinárodním. V obou oblastech spolupracuje s vynikajícími renomovanými umělci se samozřejmostí a na jimi předpokládané nejvyšší úrovni. Takové šíře, kvality a známosti žádný podobný hudebník z Čelákovic pro Čelákovice nedosáhl.

Souhrn životní dráhy a díla

* 28. 11. 1937 v Čelákovicích, syn Josefa Hanžlíka. Po absolutoriu studia klavíru u Emila Kaplánka a Pedagogické školy v Brandýse n. L. vyučoval v letech 1957-59 v Toušeni; současně působil jako klavírista a aranžér v tanečním orchestru svého otce, spolupracoval s pěveckými sbory a mezi léty 1961-1964 s Rudolfem Truhlaříkem jako spoluzakladatel, skladatel a klavírista Divadla o páté, pro jehož scény v Čelákovicích a v Brandýse n. L. komponoval hudbu k muzikálům Revue za ohradou, Saloon Idaho, Kdekoli na světě, Žraloci a kytara, Město na slunci, Pět kuliček, Bez Adama a Evy, Tak nám zabili Ferdinanda.
Souběžně v období 1961-64 dále studoval na Lidové konzervatoři v Praze skladbu u Emila Hradeckého a instrumentaci u Karla Krautgartnera. V téže době dovršil studium výtvarných oborů u Lad. Leitgeba a Cyrila Boudy (státní zkouška na Pedagogické fakultě University Karlovy 1967). V letech 1961,72 vyučoval v Brandýse n. L. na Základní škole a na Střední všeobecně vzdělávací škole, od roku 1972 spolupracoval s Čs. rozhlasem.
Od roku 1978 byl po tři desetiletí ředitelem Základní umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích, kde záslužně založil výtvarný, taneční a literárně dramatický obor a roku 1983 Komorní soubor Jana Zacha, ve kterém působí jako umělecký vedoucí a aranžér dodnes, nyní již se svým jménem ve štítě (zájezdy do Švýcarska 2001, Rakouska 2008 aj.).
Připravil na 600 úprav tanečních a komorních skladeb (též pro CD), komponoval hudbu mj. k řadě scénických her a pásem, taneční písně, cykly dětských sborů, balety Popelka 1986 a Šípková Růženka 1997 a Rockovou mši 1992 a swingovou úpravu Rybovy mše vánoční 2008. Kontrasty pro klavír a dechovou harmonii 2005 interpretovala Viktorii Kraf. Spolupracoval s řadou předních osobností včetně Lucie Bíle (2007). Publikoval početnou řadu příležitostných článků ve Zpravodaji Čelákovic (Za Antonínem Dvořákem 12/1991, Česká Mozartiána 3/1991, Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby opět v Čelákovicích 12/1994 aj.). Z vlastní autorské dílny publikoval mj. Písně z Divadla o páté (Repertoár malé scény 1964, č. 11), učební texty pro ZUŠ Klavír a Lidové písně na LŠÚ (s J. Vopelkou) 1984, Dvanáct kapitol o hudbě 1996 a Komorní hudba 1996. Nově upravil a tiskem vydal mj. cennou originální sbírku Lidové písně a říkadla z Polabí 2008. Napsal, notovými příklady opatřil a společně s výtvarnicí Jolanou Fenclovou vydal učebnici Dějiny hudby v obrazech a obrázcích 2009. Za svou činnost byl roku 2000 vyznamenán medailí ministra školství za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost.

Zdroj: text navrhovatelů – politických subjektů: SNK Evropští demokraté, VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE a PRO Č


Výroční cena byla panu Bohumíru Hanžlíkovi předána na slavnostním večeru v Kulturním domě v Čelákovicích v neděli 28. října 2012.

Výtěžek ze vstupného prvního slavnostního večera Výroční ceny věnovalo město Čelákovice Centu Paraple, o. p. s. 

2012

Výroční cena 2012, autor: Jiří Suchý

Výroční cena 2012

Bohumír Hanžlík, laureát Výroční cena města Čelákovic 2012.
 
Výroční cena 2012, autor: Jiří Suchý

Výroční cena 2012

Bohumír Hanžlík, laureát Výroční cena města Čelákovic 2012, přebírá z rukou starosty města Čelákovic Josefa Pátka cenu a květiny.
 
Výroční cena 2012, autor: Jiří Suchý

Výroční cena 2012

Bohumír Hanžlík, laureát Výroční cena města Čelákovic 2012.
 
Výroční cena 2012, autor: Jiří Suchý

Výroční cena 2012

Po ukončení koncertu, v kruhu pozvaných hostů, se podepsal Bohumír Hanžlík do Pamětní knihy města.
 
Výroční cena 2012, autor: Jiří Suchý

Výroční cena 2012

Podpis Bohumíra Hanžlíka v Pamětní knize města.
 
 
23.9.2013 16:40:11 | přečteno 1692x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load