ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

ROK 2013

VC PLAKAT 2013 v1

Navržení kandidáti pro rok 2013:
Věra Gissingová-Diamantová
Jaroslav Špaček

U příležitosti významného životního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména našeho města po celém světě udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2013 paní Věře Gissingové-Diamantové.


Věra Gissingová, laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2013

Osobní charakteristika

Věra Gissingová roz. Diamantová, 1. 10. 2013
Paní Věra Gissingová, rozená Diamantová je česko-britskou spisovatelkou a překladatelkou. Vydáním knihy svých vzpomínek Perličky dětství uvedla město Čelákovice do povědomí v mnoha zemích světa.
Má také velké zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem do koncentračních táborů z území ohroženého Československa.


Věra Diamantová se narodila 4. 7. 1928 rodičům židovského původu Irmě a Karlu Diamantovým v Čelákovicích. Po okupaci v roce 1939 byla na popud rodičů zařazena spolu se svou starší sestrou Evou do programu Britského výboru pro uprchlíky, který zařizoval jejich umístění do rodin v Británii. Díky britskému makléři N. Wintonovi, který celou akci organizoval, byly obě sestry a dalších 667 dětí zachráněno před smrtí v koncentračních táborech. První transport z Prahy do Londýna byl vypraven dne 14. 3. 1939. Odjezd vlaku se sestrami Diamantovými z pražského Wilsonova nádraží do Londýna v červenci 1939 byl jedním z posledních uskutečněných. Další plánovaný vlak s 250 dětmi už 1. září 1939 neodjel, začala 2. světová válka a konec naděje těchto dětí na její přežití.
Při loučení s rodiči dostala od tatínka deník, aby psala, co prožívá a mohla se s rodinou o zážitky po válce podělit. Z jednoho sešitu jich bylo nakonec 16. Věra Gissingová dokázala až po 40 letech po válce deníky otevřít a napsat svůj příběh s názvem „Perličky dětství“ ze vzpomínek na předválečná léta v Čelákovicích a dospívání v Anglii. K autentičnosti knihy přispělo její doplnění o deníkové záznamy a dopisy, které si psala především s rodiči a se svou sestrou Evou. Kniha je osobní výpovědí dospělé ženy, vzpomínající na své dětství a dospívání v obavách o svou rodinu a současně pohledem dítěte s jeho bezprostředními, v denících zachycenými, dojmy. Život v britské rodině, studium v anglické škole, setkání s prezidentem Benešem, po jeho intervenci studium česko-anglické školy a ubývající informace z Čech. V Anglii jí byla velkou oporou starší sestra Eva, provdaná Hayman († 22. 8. 2013). Po konci války se po českých židovských dětech v anglických rodinách neměl kdo shánět. Během holocaustu většina rodiny Diamantových zahynula, včetně rodičů Věry a Evy Diamantových. V srpnu 1945 se vrátila zpět do Československa, kde ji čekalo zklamání z přístupu lidí k Židům, kteří se vrátili do Čech, a vyústilo po změně režimu v její emigraci zpět do Británie v lednu roku 1949. V knize se dočtete nejen o poklidném životě v našem městě před příchodem německé armády, o osobní statečnosti řady zdejších občanů, ale také o poválečném zklamání při jejím návratu.
Věra Gissingová roz. Diamantová s dcerou Nicol, 1. 10. 2013
V Británii se provdala se za Michaela Gissinga a vychovala s ním tři děti. Do Československa se odvážila vrátit na návštěvu až v roce 1968. V pozdějších letech jezdila do naší země častěji za přáteli a svými Čelákovicemi. Dnes žije v obci Upper Culham v anglickém hrabství Berkshire ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a ve vzpomínkách se nejraději vrací do svého dětství v Čelákovicích.
Její Perličky dětství vyšly zatím 17 x v Čechách, na Slovensku, v Británii, USA, Německu a Japonsku. (1. vydání v Británii 1988, v České republice 1992). České vydání Perliček dětství autorka rozšířila o poválečná léta v naší zemi.
Stejně jako většina zachráněných „Wintonových dětí“ pomáhala Věra Gissingová druhým. Když se v roce 1988 po letech setkala s Nicholasem Wintonem, stala se jeho spolupracovnicí, pomáhala mu s korespondencí a ve styku s médii. Věnovala se osvětové činnosti, přednášela na anglických školách a dělila se s dětmi o vzpomínky a válečné zážitky. Dodnes se v mezích možností stýká s dalšími lidmi zachráněnými N. Wintonem a také s ním samým.
Během své spisovatelské dráhy přeložila a redigovala 38 knih a napsala i několik knih pro děti. V roce 2002 vydala s Muriel Emanuelovou biografickou vzpomínkovou publikaci Nicholas Winton a zachráněná generace. Jejím životním krédem bylo: „Musíme světu něco dát, musíme žít tak, aby na nás rodiče byli pyšní!“
Siru Nicholasi Wintonovi je 104 let. Stále je přesvědčen o tom, že to co vykonal pro československé děti, byla samozřejmost. Ale v očích světové veřejnosti je tento čin výjimečný, protože dal šanci žít 669 dětem, budoucím právníkům, politikům, novinářům, lékařům, duchovním, ale také spisovatelům jako je třeba naše paní Věra Gissingová, která vyprávěním svého příběhu oslovila miliony lidí a seznámila je s osudem židovských dětí v malé středoevropské zemi.

Přínos k rozvoji města

Věra Gissingová roz. Diamantová, je naší rodačkou, a přestože v Čelákovicích nežije, patří v současnosti její vzpomínky nejvíce dětství v našem městě. Svými knihami a přístupem k naší zemi pomohla rozšířit povědomí o České republice, o Čelákovicích. Díky jejím knihám a osvětové činnosti o nás vědí v řadě zemí světa, je dávána za příklad dalším generacím pro své morální hodnoty a  vlastenectví.
V letošním roce oslavila paní Věra životní jubileum 85 let. Před 25 lety vyšlo první vydání její knihy Perličky dětství (1988 Londýn).
Režisér Matej Mináč připomněl příběh Wintonových dětí celovečerním filmem Všichni moji blízcí (1999). V knize Perličky dětství našel námět, který ho natolik zaujal, že ho zakomponoval do svého filmu. Jeho dokument Síla lidskosti – Nicholas Winton (2002) získal prestižní cenu International Emmy Award v kategorii dokumentární film a řadu dalších ocenění na filmových festivalech. Kniha Perličky dětství sloužila jako základ tohoto dokumentu. V rámci vzdělávacích projektů film vidělo více než milion dětí v USA. Jeho dalším filmem je Nickyho rodina (2011).
Dne 1. 9. 2009 v 9:01 hod. byl vypraven Winton Train na čtyřdenní cestu mezi pražským hlavním nádražím a Londýnem Liverpool Street Station. Zvláštní parní vlak vykonal stejnou trasu, kterou by před 70 lety absolvovaly děti z posledního vlaku, který z Prahy nevyjel vzhledem k zahájení 2. světové války.
Ve Winton Trainu jelo 22 čestných hostů, před válkou zachráněných dětí, včetně paní Věry Gissingové. Doprovázeli je studenti a novináři. V Londýně na nádraží vlak osobně přivítal tehdy stoletý Nicholas Winton.
Význam Věry Gissingové pro město dokládá také Pamětní deska rodiny Diamantových umístěná na domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici, kde před válkou žili. Dnes nese označení U Diamantů. Text pamětní desky:

Zde stával dům, kde žili Diamantovi
zahynuli v koncentračním táboře
jejich dcery Věru a Evu zachránil
před Holocaustem britský občan
Nicholas Winton.
Jejich osud byl literárně i filmově ztvárněn.

Věra Gissingová roz. Diamantová by v našem městě určitě nestrávila pouze své dětství. Násilné přerušení rodinných vazeb i životů zapříčinily vnější tragické události. Přes nelehké životní začátky se ale dokázala osudu postavit a využít příležitosti, kterou dostala od života a zúročit ji ve prospěch druhých. Její příběh, dívky z malého města Čelákovic, dnes už znají miliony lidí a silou své osobnosti si získala respekt nás všech.

Text Soňa Husáriková, navrhovatelka
2013

Předání ceny

Věra Gissingová roz. Diamantová, 28. 10. 2013 kopie
Ze zdravotních důvodů byla cena paní Věře Gissingové předána delegací města v kruhu rodiny a blízkých dne 20. 10. 2013 ve Velké Británii.


Návštěva u paní Gissingové
V říjnu 2013 jsem měla příležitost předat Výroční cenu města Čelákovic paní Věře Gissingové, roz. Diamantové, v jejím bydlišti poblíž Londýna. Vzácná možnost setkat se s noblesní usměvavou dámou, která má přes svůj věk velmi pozitivní pohled na svět a těší se ze všeho kolem sebe. Žije na venkově v pravidelném styku se svou rodinou a přáteli. Hovoří stále výbornou češtinou a plynule přechází do angličtiny při hovoru s rodinou. Velice ji potěšilo ujištění, že je pro naše město velkou osobností, a jak moc na ni myslíme. Zdůrazňovala, že je šťastná, že pochází právě z Čech. Svůj vztah k naší zemi má tak hluboko ve svém srdci, že mě to dojímalo; její láskyplné vzpomínky na rodinu, dětství v našem městě a zároveň touha se ještě jednou vrátit domů, do Čelákovic. Požádala mě, abych vyřídila velký pozdrav všem z našeho města a poděkování za ocenění, kterého se jí dostalo v podobě výroční ceny.
Při loučení mi věnovala její dcera Nicol pro Knihovnu knihu, kterou sama napsala a ilustrovala. Paní Věra Gissingová, autorka knihy Perličky dětství, má v rodině pokračovatele…

Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

Slavnostní večer 28. 10. 2013

Na slavnostním večeru s koncertem Ondřeje Havelky a Melody Makers v Kulturním domě v Čelákovicích v pondělí 28. října 2013 byla přítomna paní Věra Gissingová prostřednictvím filmového medailonku.
logo - Nadační fond Rozum a cit
V roce 2012 započatá tradice charitativního charakteru slavnostního večera, kdy výtěžek je odevzdán organizaci, která může svým posláním navodit sounáležitost s vyznamenanou osobou, zůstala zachována. Výtěžkem ze vstupného ve výši 28 050 Kč tentokrát město Čelákovice podporuje Nadační fond Rozum a cit, jehož posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

„Dámy v publiku při udílení Výroční ceny dostaly na památku na slavnostní večer perlové náušničky, připomínající symboliku perel jako slzí, ale také jako něčeho cenného, vznešeného a dokonalého, čeho je dosaženo dlouhou a někdy i strastiplnou cestou. Paní Věra Gissingová, stejně jako další lidé s podobným osudem, jistě vyplakala mnoho slzí, ale svůj osud nesla statečně a se vznešeností.“
Zdeňka Tichá, uvolněná členka Rady města

2013

Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
Výroční cena 2013

Výroční cena 2013

 
 
23.9.2013 16:24:27 | přečteno 2457x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load