ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Rok 2016

plakát VC 2016

Navržení kandidáti pro rok 2016:
Kamila Boudová
Ing. Zdeněk Červinka
Miloš Fridrich
Jaroslav Špaček

Při příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2016 panu Miloši Fridrichovi.


Miloš Fridrich, laureát Výroční ceny města Čelákovic 2016

Osobní charakteristika

Miloš Fridrich, laureát Výroční ceny města Čelákovic 2016Miloš Fridrich se narodil dne 11. srpna 1942 v Jirnech. V letech 1956–1959 se vyučil a celou svou profesní kariéru pracoval v čelákovické továrně TOS. Nejprve jako zámečník, poté jako mistr na montáži a posledních deset let, než odešel v roce 2003 do starobního důchodu, pracoval jako mistr v expedici. Základní vojenskou službu strávil v letech 1962–1964 na dvou místech, nejprve byl v pražské Ruzyni a poté byl v Kačicích.

Videomedailon

Od října 2003 si užívá zaslouženého důchodu. Vedle velmi aktivní činnosti pro místní dobrovolné hasiče je ještě pověřen správou panelového domu, ve kterém ve Stankovského ulici bydlí. Miloš Fridrich je ženatý a se svou současnou manželkou, která pochází z Vlašimi, žije více než dvacet let v Čelákovicích. Vedle hasičství je jeho oblíbeným koníčkem zahradničení. Často ho můžete potkat v zahrádkářské kolonii v Jiřinské ulici u bývalého starého hřbitova, kam chodí nejen pracovat, ale i odpočívat. Veřejnost se může s Milošem Fridrichem setkat i při volbách, protože je pravidelným členem volební okrskové komise v okrsku č. 5, jehož sídlo je v hasičské zbrojnici.Starostou Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice je Miloš Fridrich již neuvěřitelných 35 let. Od roku 1981 se snaží o maximální podporu činnosti hasičů. Zároveň pomáhá i jedné z organizačních složek města, kterou je Jednotka sboru dobrovolných hasičů, známá jako tzv. výjezdová jednotka. Málokdo si to uvědomuje, ale operační středisko profesionálních hasičů v Kladně využívá pomoci čelákovických dobrovolných hasičů velmi často.
Laureát Výroční ceny města Čelákovic 2016 spojil celý svůj život s hasičtstvím. Ve sborech dobrovolných hasičů působí více než 55 let a během své kariéry působil jako hasič v nedaleké obci Jirny a více než čtyřicet let je aktivní u nás, v Čelákovicích, kam se přestěhoval zejména kvůli bytu.
Jednatelem místního sboru byl zvolen dne 10. května 1975 a funkci starosty Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice vykonává již 35 let, konkrétně od 13. července 1981. Od 2. února 2005 vykonává rovněž funkci kronikáře a hospodáře čelákovického hasičského sboru.
Jak sám Miloš Fridrich říká, rád by ve zdraví dokončil toto volební období, které mu končí v roce 2020 a poté chce funkci přenechat svému nástupci. „Čím dříve se podaří někoho vhodného na tento post najít, tím lépe. Dotyčná osoba se bude muset zaučit a jsem připraven být maximálně nápomocen tomu, aby SDH Čelákovice plnil i do budoucna plnohodnotně svou funkci.“
Za dobu svého dlouholetého a neúnavného působení u dobrovolných hasičů získal Miloš Fridrich řadu čestných uznání a medailí. Nejvíce si váží ocenění, které získal před pěti lety na přibyslavském zámku – Stužku za věrnost – oceňující 50 let aktivní činnosti v hasičství.
Miloš Fridrich se systematicky věnuje rozvoji Sboru dobrovolných hasičů nejen v Čelákovicích, ale své úspěchy zúročil i na regionální a celostátní úrovni. V roce 1986 byl seznámen s plánem výstavby nové hasičské zbrojnice v Čelákovicích. V prvních únorových týdnech roku 1994 byly prováděny kontroly na nové hasičské zbrojnici v ulici Prokopa Holého, do které se hasiči nastěhovali dne 16. července 1994. Oficiální převzetí zbrojnice proběhlo dne 1. září 1994 a o necelý měsíc později byla městu předána zpět stará hasičská zbrojnice vedle budovy radnice v bývalých masných krámech.
Zásadní pro práci ve sboru dobrovolných hasičů je vždy dobrovolnost. Miloš Fridrich působil deset let ve funkci vedoucího revizní rady SDH okresu Praha-východ, dnes je vedoucím sekce zasloužilých hasičů okresu Praha-východ a rád se účastní společných setkání, na kterých nechybí ani profesionální hasiči. Na počátku 90. let minulého století působil i ve Federálním výboru Sboru dobrovolných hasičů ČSFR. To je nejvyšší post, ve kterém v průběhu své kariéry působil.


Záslužná medaile KSH 28. 6. 2016
Stužka za věrnost 50 let22. 1. 2011
Řád sv. Floriána27. 2. 2010
Titul zasloužilý hasič10. 3. 2006
Medaile Za mimořádné události28. 3. 2001
Medaile sv. Floriána28. 3. 1997
Čestné uznání SH ČMS28. 3. 1991
Medaile Za zásluhy28. 3. 1982
Medaile Za příkladnou práci28. 3. 1979
Čestné uznání OSH – MSH18. 1. 1978
Čestné uznání SDH28. 3. 1976

Text navrhovatelé, 2016


Slavnostní večer 27. 10. 2016

Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční ceny města Čelákovic 2016 panu Miloši Fridrichovi se tentokrát v Kulturním domě uskutečnil již ve čtvrtek 27. října a jeho součástí bylo vystoupení zpěvačky Věry Martinové.

Videozáznam

O udělení Výroční ceny rozhoduje Zastupitelstvo města a termínem pro slavnostní předání ceny je stanoven den státního svátku 28. říjen (Den vzniku samostatného československého státu). Tentokrát však byla učiněna výjimka, a to vzhledem k účasti vedení města, ve dnech 28.–30. října na betonářských dnech v italském Římě, v rámci kterých byla oceněna čelákovická zavěšená lávka přes Labe 2. místem za unikátní technické provedení a použití vysokopevnostního betonu při její stavbě.

Pro rok 2016 udělilo Výroční cenu Zastupitelstvo města Čelákovic, usnesením dne 29. června 2016, při příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice panu Miloši Fridrichovi.
Skleněnou plastiku, dle návrhu výtvarníka Michala Burdy, symbolizující „Domov na Labi“ se stříbrnou plaketou, která je zhotovená jako zvětšenina otisku pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631, převzal laureát z rukou starosty města. Pogratulovat mu přijeli přední regionální představitelé hasičských sborů. Slavnostním večerem i tentokrát provázel moderátor Josef Prokop. Koncertní část patřila vystoupení Věry Martinové se skupinou.

Naplněna byla také tradice věnovat výtěžek ze vstupného slavnostního večera na charitativní účel. Pro rok 2016 zastupitelé schválili darovat částku 29 800 Kč Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni.

logo Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísniTato nadace, založená koncem roku 2002, upozorňuje společnost, jak je nebezpečné povolání policistů a hasičů, kteří ve jménu nás všech pracují často na hranici života a smrti, a pečuje o pozůstalé děti po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby zahynuli, a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili při plnění služebních úkolů. Celé nadační společenství dnes čítá asi 250 osob z celé republiky. Velkého pochopení a finanční podpory se nadaci dostává od samotných policistů, hasičů a občanských pracovníků resortu Ministerstva vnitra. Neméně důležitá je však i finanční pomoc od veřejných institucí, podnikatelů, firem, sportovců, umělců, spolků, sborů a občanů. Pro svoji činnost, jasný cíl a hospodaření si nadace získala důvěru a stala se společensky vysoce uznávanou neziskovou organizací naplňující moudrý výrok francouzského spisovatele Francoise Duc de la Rochefoucaulda: „Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých“.

Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

Chcete Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni přispět také?

Poskytnout finanční dar v jakékoliv výši je možné na dárcovský účet: 175787001/0300
Více informací o nadaci se dočtete na www.nadacepah.cz

2016

Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
Výroční cena 2016

Výroční cena 2016

 
 
19.8.2016 11:02:08 | přečteno 721x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load