ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Rok 2017

plakat 2017

Navržení kandidáti pro rok 2017:
Ing. Zdeněk Červinka
PhDr. Zdeněk Klingora
Jaroslav Špaček
Mgr. Věra Šumanová
Michaela Uhrová

Za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2017 Mgr. Věře Šumanové.


Mgr. VĚRA ŠUMANOVÁ – laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2017

Osobní charakteristika

Mgr. Věra Šumanová, laureát Výroční ceny města Čelákovic 2017Věra Šumanová se narodila 27. listopadu 1939. Své dětství prožila v České Skalici a od roku 1975 žije v Čelákovicích. V revolučním roce 1989 se angažovala ve městě, ale i v rámci okresu a kraje v hnutí Občanské fórum. V letech 1989–1990 přispěla k bezproblémové transformaci základního školství ve městě a zasloužila se zvlášť významným způsobem o vznik Gymnázia Čelákovice, které od roku 1994 do roku 2006 řídila. V letech 1990–1998 působila v městské samosprávě jako zastupitelka a radní.

Videomedailon

Gymnázium absolvovala v Náchodě a po maturitě pracovala jeden rok jako dělnice v textilní továrně v České Skalici. Následně byla zaměstnána jako školní družinářka ve Velkém Poříčí u Hronova, poté pracovala jako učitelka 1. stupně základní školy. Pedagogickou maturitu absolvovala dálkově v Hradci Králové.
V roce 1962 se vdala za manžela Vladimíra a žili v Broumově. Manželé Šumanovi působili v amatérském divadelním souboru KLADIVADLO, se kterým Věra Šumanová dokonce jednou zvítězila v soutěži Jiráskův Hronov. Díky politickému vývoji v zemi dostal soubor KLADIVADLO nabídku k přestěhování do Kadaně, kde probíhala tzv. stavba mládeže Tušimice. Všichni členové souboru dostali nabídky zaměstnání a pět z nich, kteří byli učitelé, působili na jedné základní škole.
Po narození dcery v roce 1963 se musela Věra Šumanová rozhodnout, zda bude působit jako profesionální herečka, či bude studovat. Před „kočovným“ životem herců dala přednost studiu a dodnes považuje toto rozhodnutí za správné. V roce 1970 dokončila na Přírodovědecké fakultěUniverzity Karlovy v Praze dálkové studium v oboru Chemie odborná a získala titul magistr. V roce 1969 byla Věra Šumanová na mateřské dovolené a její manžel ztratil práci kvůli politickým názorům. V roce 1971 se manželé Šumanovi s rodinou přestěhovali za manželovou prací do malého bytu v Praze. V letech 1967 a 1974 se manželům narodili dva synové. A protože se byt skládal pouze ze dvou pokojů, ve kterých žilo pět osob, v roce 1975 se přestěhovali do Čelákovic. Od té doby žijí Šumanovi v rodinném domku v ulici Majakovského v lokalitě Za Dráhou.
Věra Šumanová působila v čelákovickém školství v letech 1979–2006. V roce 1979 začala pracovat v základní škole v ulici Rudé armády (J. A. Komenského), první rok učila 5. ročník, poté působila na 2. stupni a vyučovala chemii a biologii. Vzhledem k tomu, že škola měla již 1 200 dětí, bylo rozhodnuto o jejím rozdělení na dvě školská zařízení a Věra Šumanová poté pracovala v základní škole v ulici Hakenově (Kostelní).
V roce 1989 došlo v Československu k výrazným politickým změnám. I v Čelákovicích působilo Občanské fórum a Věra Šumanová se v tomto hnutí angažovala nejen ve městě, ale i v rámci okresu a kraje. V důsledku podobné aktivity manžela nejmladší syn toto období shrnul do jedné věty: „Revoluce mi vzala rodinu.“
V lednu 1990 probíhaly volby nových ředitelů základních škol, a přestože Věra Šumanová působila na „Kamence“, byla oslovena učiteli „Nové školy“, například Evou Kadlečkovou či Milošem Bukačem, aby kandidovala do funkce ředitelky školy. Byla zvolena a největší nadšení v ní vzbuzovala představa, že bude moci vybudovat „školu přátelskou dětem“.
V letech 1990–1998 se Věra Šumanová angažovala také v samosprávě města, byla členkou Zastupitelstva a Rady města Čelákovic. Na počátku 90. let 20. století byla Radou města pověřena usilovat o vznik střední školy v Čelákovicích. Přestože se jednalo o velmi náročnou administrativu, nutná jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i s dalšími subjekty, tento úkol se podařilo splnit a Gymnázium Čelákovice bylo zřízeno ke dni 1. září 1994. Dnes neexistuje v České republice město s více než 10 000 obyvateli, ve kterém by nebyla střední škola.
Následně bylo největším úkolem vytipování vhodných pedagogů, kteří budou ochotni pracovat na projektech, cestovat do zahraničí a sebevzdělávat se, a splní tak očekávání žáků nově budovaného gymnázia. V prvním roce existence se podařilo na gymnáziu otevřít tři třídy v osmiletém cyklu a jednu třídu ve čtyřletém cyklu. V druhém roce byly otevřeny další dvě třídy, čímž se postupně začala naplňovat kapacita osmiletého gymnázia se zaměřením na všeobecné vzdělání.
Během prvního roku činnosti gymnázia působila Věra Šumanová souběžně jako ředitelka základní školy i gymnázia v ulici J. A. Komenského, v letech 1995–2006 byla 11 let ředitelkou Gymnázia Čelákovice. Přitom celých třináct let, kdy už mohla odejít do důchodu, ve své funkci přesluhovala a usilovala o rozvoj středního školství v našem městě. Během výkonu své funkce se také podílela na dostavbě budovy základní školy a gymnázia v ulici J. A. Komenského, pro kterou se jí podařilo získat dotaci od Ministerstva financí. Po dobu stavby gymnázium působilo v náhradních prostorách ve Střední odborné škole v ulici U Učiliště. Jednalo se o náročné období, během kterého bylo třeba zabezpečit chod obou škol. Dostavba objektu byla dokončena v roce 2002. K tomuto období paní ředitelka Šumanová uvádí, že se vše podařilo zvládnout díky aktivitě a iniciativě řady spolupracovníků a dodává: „Chvalte, to mají lidé rádi.“
Ve své tvůrčí činnosti se více než 10 let podílela na vydávání každoročního Almanachu gymnázia. V jiném období své pedagogické činnosti získala státní cenu za projekt „Pedagogické čtení“, jehož podstatou byly možnosti ovlivnění profesní orientace žáků základní školy. Tento čtyřletý projekt úspěšně realizovala ve třídě, ve které byla třídní učitelkou. V oblasti školství podporovala i celou řadu dalších aktivit, například projekt Zdravá škola, jehož byla metodikem, a byla členkou celostátního poradního sboru.
V období starobní penze je členkou v golfových klubech v Poděbradech a ve Staré Boleslavi, kde působí také jako golfová rozhodčí. Mezi její koníčky patří vedle golfu ještě péče o zahradu.
Stará se o manžela, má tři děti, z nichž dcera žije v Čelákovicích a synové v Praze, a má sedm vnoučat.

Text navrhovatelé, 2017


Slavnostní večer 28. 10. 2017

Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční ceny města Čelákovic 2017 Mgr. Věře Šumanové se v Kulturním domě uskutečnil v sobotu 28. října 2017. Po předání ceny vystoupila zpěvačka DASHA za doprovodu skupin PAJKY PAJK a EPOQUE QUARTET pod vedením Martina Kumžáka.

Videozáznam

Výroční cena je prestižním oceněním města Čelákovic, které je udělováno jednou ročně osobě, která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významným způsobem působila ve prospěch občanů našeho města, šířila dobré jméno našeho města doma i ve světě.
O tom, komu je cena udělena, rozhoduje Zastupitelstvo města.
Součástí ocenění je také pozoruhodné umělecké dílo pana Michala Burdy symbolizující „Domov na Labi“. Skleněná plastika se stříbrnou plaketou, kterou autor navrhl jako zvětšeninu otisku pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631.
Nyní mezi držitele Výroční ceny města Čelákovic patří další dáma. Zastupitelé dne 28. června 2017 udělili v pořadí pátou cenu za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice paní Věře Šumanové.
Na charitativní účel bylo tentokrát darováno 38 200 Kč, a to obecně prospěšné společnosti Život dětem, jejíž ředitelka MgA. Maria Křepelková osobně v Kulturním domě městu za dar poděkovala.
Po oficiální časti večera zazněly v podání zpěvačky DASHY za doprovodu skupin PAJKY PAJK a EPOQUE QUARTET např. hity Man in the Mirror (Michael Jackson), Halo (Beyoncé), New York, New York nebo Řeka lásky známá od Marie Rottrové.
Slavnostním večerem v Kulturním domě provázel moderátor Josef Prokop.

Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

Život dětem, o. p. s.

Posláním o. p. s. Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Chcete přispět také? Poskytnout finanční dar v jakékoliv výši je možné na dárcovský účet: 83297339 / 0800 nebo např. odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS ZIVOTDETEM 30 na tel.: 87 777 (odečtená částka 30 Kč, o. p. s. obdrží 29 Kč).
Více informací o nadaci se dočtete na www.zivotdetem.cz.

2017

Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
Výroční cena 2017

Výroční cena 2017

 
 
1.9.2017 10:53:28 | přečteno 935x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load