ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Rok 2019

VC PLAKAT 2019

Navržení kandidáti pro rok 2019:
Mgr. Miloš Bukač
Jarmila Volfová

Za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie, udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města Čelákovic 2019 paní Jarmile Volfové.


Jarmila Volfová – laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2019

Osobní charakteristika

Jarmila Volfová, laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2019Jarmila Volfová se narodila dne 11. ledna 1947 v Londýnské ulici v Praze. Nádherné dětství prožila ve mlýně v Kozovazech v bezprostředním styku s přírodou. Genius loci byl velmi silný a ovlivnil ji v dalších etapách života. První stupeň základní školy navštěvovala ve Vyšehořovicích, poté šestou až devátou třídu v Přerově nad Labem.
Na střední všeobecně vzdělávací školu, kterou bylo v dnešním pojetí gymnázium, se hlásila do Čelákovic. Kvůli svému rodinnému původu nebyla přijata. Díky přátelství jejího otce s tehdejším ředitelem gymnázia v Českém Brodě byla přijata ke střednímu vzdělávání dodatečně. Gymnázium po třech letech v roce 1965 úspěšně absolvovala a složila maturitní zkoušku. K jejím oblíbeným předmětům patřil dějepis a už tehdy politické dění.

Videomedailon

Následně se pokoušela o studium Institutu osvěty a novinářství, který byl součástí Univerzity Karlovy a sídlil v pražské Celetné ulici. Ke studiu nebyla přijata a s ohledem na třídní původ se neodvolala proti vydanému rozhodnutí. O další vysokoškolské studium se již nadále nepokoušela.
V letech 1965–1966 pracovala v Janských Lázních jako zásobovací referent u Československých státních lázní. V lednu 1967 začala pracovat v redakci vysokoškolského časopisu Student, který vydávala Univerzita Karlova. Po dobu čtyř let zde zažila nádherné období svého života, svobody a naděje. Kvůli politickým změnám v tehdejším Československu bylo vydávání časopisu od roku 1970 zakázáno. Na počátku 70. let 20. století byla pozvána na jednu akci pořádanou Československou stranou socialistickou. Na této akci byla překvapena svobodnou rozpravou a otevřenou diskusí o období první republiky. Po několika setkáních s členy politické strany jí bylo nabídnuto, aby do této strany sama vstoupila. Zpočátku o členství v politické straně nestála z důvodu, že byla součástí Národní fronty, ale profesor Holub jí řekl: „Děvenko, je potřeba alespoň tu hořící svíčku držet. A kdo jiný, než vy, mladí…“ Poté vstoupila do strany a stala se členkou Československé strany socialistické (ČSS) – původně Československá strana národně socialistická, důležitá složka politického i veřejného života první republiky.
Následně jí bylo nabídnuto zaměstnání a organizovala činnost členů ČSS v okresech Praha-východ, Benešov a Mělník. Sňatek se současným manželem Jiřím uzavřela v roce 1978 v Poděbradech. Poté se jí narodily dcery Jarmila a Štěpánka. Byla na mateřské a rodičovské dovolené a vychovávala své dvě děti. V tomto období působila jako uklízečka v čelákovickém Kulturním domě.
Řadu kulturních představení navštěvovaly ředitelky mateřských škol a tehdejší ředitelka jedné z mateřských škol v Přístavní ulici ji oslovila, aby pracovala jako vedoucí školní jídelny. Obě práce vykonávala souběžně v letech 1984–1989.
V letech 1990–1992 zastávala funkci tajemnice ČSS pro okres Praha-východ a byla zároveň členkou Rady Okresního národního výboru Praha-východ.
V roce 1992 na základě zákona o půdě její otec restituoval rodinný statek v Horoušanech a ujala se soukromého hospodaření. Dodnes se zaměřuje na rostlinnou výrobu a obdělává zhruba 200 hektarů půdy v Polabí.
V souvislosti s politickými a společenskými změnami v Československu v roce 1989 se účastnila demonstrací a generální stávky v Čelákovicích. Poprvé veřejně vystoupila na demonstraci před TOSem, během které se setkala s budoucím starostou města Josefem Šaldou. Rovněž vystoupila na generální stávce na čelákovickém náměstí. Patřila k zakládajícím členům Občanského fóra v Čelákovicích.
Po roce 1989 se začala aktivně podílet na politickém životě města Čelákovic.
V prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byla za ČSS zvolena členkou Zastupitelstva města Čelákovic. V letech 1994–2002 byla členkou Rady města Čelákovic. V letech 2002–2010 nebyla členkou Zastupitelstva města, ale podílela se na činnosti poradních orgánů samosprávy (např. bytová komise, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic).
Od roku 2010 až dosud je členkou Zastupitelstva města, v VI. volebním období se podílela na činnosti Rady města a komisí. Od roku 2014 až dosud je členkou Rady města a aktivně působí ve společnosti Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. (předsedkyně dozorčí rady, jednatelka).
Mezi její koníčky patří historie, literatura a cestování. Ohromnou radost má ze spokojených manželství obou dcer a z vnučky Viktorie. Působení v politice a samosprávě města ji odměnilo přátelstvím se současným starostou Pátkem a místostarostou Studničkou.
Protože ČSS ukončila činnost, vždy na komunální úrovni úzce spolupracovala s Občanskou demokratickou stranou (ODS), do které v roce 1997 vstoupila, a je členkou Místního sdružení ODS Čelákovice. Rovněž je členkou správní rady Olivovy nadace, která pomáhá handicapovaným dětem. Působí též v náboženské obci Církve československé husitské.

Ladislav Weyrostek, navrhovatel


VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2019

Slavnostní večer s předáním sedmé Výroční ceny města Čelákovic v pondělí 28. října 2019 v Kulturním domě, vyvrcholil koncertem Michala Prokopa & Framus Five.

Videozáznam

Výroční cena je prestižním oceněním města Čelákovic, které je udělováno jednou ročně osobě, která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významným způsobem působila ve prospěch občanů našeho města, šířila dobré jméno našeho města doma i ve světě.
O tom, komu je cena udělena, rozhoduje Zastupitelstvo města.
Součástí ocenění je také pozoruhodné umělecké dílo pana Michala Burdy symbolizující „Domov na Labi“. Skleněná plastika se stříbrnou plaketou, kterou autor navrhl jako zvětšeninu otisku pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631.
Jarmila Volfová, laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2019, převzala cenu města z rukou starosty města Josefa Pátka.
logo: 30 let svobodyVečer připomenul 30. výročí politických změn. I tentokrát na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 7. května 2019 byl výtěžek ze vstupného, ve výši 32 450 Kč, věnován na dobročinný účel, a to pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Michal Prokop – hudební osobnost s širokým záběrem činností – skladatel, kytarista, moderátor, bývalý politik, je nositelem významných ocenění, jako jsou Řád umění a literatury Francouzské republiky (1995), titul nejlepší zpěvák 1. československého Beatového festivalu v Praze (1967) nebo zpěvák roku časopisu Melodie (1988) a držitel několika platinových a zlatých desek a dvojnásobný člen Beatové síně slávy Radia Beat (2007, 2017) a člen Síně slávy cen Anděl 2018.

logo: Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy HavlovéVýbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky, počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.
Nadace dbá zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými – aktuálně v těchto programech: Cesty k integraci, Obyčejný život, Nejdřív střecha, Senior, Paliativní péče, Fond vzdělání, Sasakawa Asthma Fund, Pomoc dětem s DMO (dětskou mozkovou obrnou), Stipendia Nikoly Tesly a Active Citizens Fund.
Chcete pomáhat lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem z dětských domovů a lidem ohroženým sociálním vyloučením? Vyberte si formu, která vám nejlépe vyhovuje…
Více informací se dočtete na www.vdv.cz.

Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

2019

Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
Výroční cena 2019

Výroční cena 2019

 
 
21.5.2019 9:13:07 | přečteno 883x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load