ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Rok 2020

VC PLAKAT 2020

Navržení kandidáti pro rok 2020:
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Mgr. Miloš Bukač
Jaroslav Špaček
Ing. Václav Špaček

Za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu města Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi.


Mgr. Miloš Bukač – laureát Výroční ceny města Čelákovic 2020

Osobní charakteristika

Mgr. Miloš Bukač, laureát Výroční ceny města Čelákovic 2020Miloš Bukač se narodil dne 19. listopadu 1953 v Praze jako jediný syn majora Bukače, vojáka z povolání, a matky, úřednice. Vyrůstal ve sportovně založené rodině. Ihned po ukončení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval obor tělesná výchova – zeměpis, nastoupil v roce 1977 do 1. základní školy v ulici Rudé armády v Čelákovicích. Poté absolvoval roční vojenský výcvik a do základní školy se vrátil v roce 1978. Dnes je v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, nejdéle působícím pedagogem.

Videomedailon

Oženil se dne 7. prosince 1979 s manželkou Evou a o necelý rok později dne 3. dubna 1980 se mu narodila dcera Tereza. Od roku 1980 bydlí v Čelákovicích. Dům jeho rodiny v Družstevní ulici především v adventním a vánočním období poutá pozornost bohatým vánočním osvětlením. V letech 2003–2015 působil ve funkci zástupce ředitelky školy, od školního roku 2015/2016 působí jako sportovní koordinátor školy.
Dlouhodobě se angažuje i v komunální politice. Členem Zastupitelstva města Čelákovic je od 1. listopadu 2002, tedy téměř 18 let. Vždy byl zvolen na kandidátní listině PRO Č (sdružení nezávislých kandidátů) a díky preferenčním hlasům skončil za tuto volební stranu vždy na 1. místě s nejvyšším absolutním počtem hlasů (2002, 2006, 2010, 2014, 2018). V období let 2003–2015 byl vedoucím organizační složky města – Městského bazénu.
Nezpochybnitelné zásluhy má Miloš Bukač v oblasti zájmového vzdělávání, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Je aktivním organizátorem a účastníkem zotavovacích akcí, školních výletů, letních dětských táborů i sportovních soutěží a mnoha dalších akcí, pořádaných školami a školskými zařízeními nejen na území našeho města. Díky těmto aktivitám je šířeno dobré jméno města daleko za jeho hranicemi, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

„Jsme přesvědčeni, že v roce 2020, kdy si v České republice připomínáme odkaz Učitele národů – J. A. Komenského, si ocenění Výroční cenou města zaslouží jeden z nejdéle působících pedagogů v Čelákovicích, který pro děti a mládež nevyčleňuje jen svou pracovní dobu, ale i velkou část svého volného času. Důkazem toho je pořádání sportovních závodů, letních dětských táborů v zahraničí (Bulharsko), podíl na organizaci Večerního běhu městem Čelákovice a na řadě akcí organizovaných Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace (MDDM). Na jejich bezproblémovém průběhu se často podílí se svou manželkou Evou, která je dlouholetým pedagogem volného času v MDDM.“

Čerpáno z textů navrhovatelů, 2020


Slavnostní předání Výroční ceny města Čelákovic 21. 10. 2020

Město Čelákovice tradičně dne 28. října pořádá „Slavnost u příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic“ a podporuje dobročinné aktivity formou finančního daru.
Výroční cena je prestižním oceněním města Čelákovic, které je udělováno jednou ročně osobě, která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významným způsobem působila ve prospěch občanů našeho města, šířila dobré jméno našeho města doma i ve světě.
O tom, komu je cena udělena, rozhoduje Zastupitelstvo města. 
Na červnovém zasedání, dne 24., schválili jednomyslně zastupitelé města v počtu 20 členů (zdržel se jediný, a to Mgr. Miloš Bukač) udělení Výroční ceny města Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi.
Tentokrát se bohužel slavnost u příležitosti předání osmé Výroční ceny města Čelákovic z důvodu epidemické situace neuskutečnila. Laureát roku 2020 Mgr. Miloš Bukač – učitel, nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Komenského, dlouholetý člen Zastupitelstva města Čelákovic, pedagog volnočasových aktivit dětí a mládeže, sportovec a pořadatel sportovních soutěží – převzal z rukou starosty města Ing. Josefa Pátka Výroční cenu města při zasedání Zastupitelstva města ve středu 21. října v Kulturním domě.


Součástí ocenění je pozoruhodné umělecké dílo pana Michala Burdy symbolizující „Domov na Labi“. Skleněná plastika se stříbrnou plaketou, kterou autor navrhl jako zvětšeninu otisku pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631.

Pro rok 2020 schválilo ZM usnesením 13/2020/5.2 ze dne 24. června 2020 předat finanční dar Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s. Přestože se slavnost nekonala, smlouva o finančním daru 30 tis. Kč (výše byla stanovena s ohledem na předchozí ročníky) byla Zastupitelstvem města schválena dne 21. října.

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.logo - Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.
(založen v září 1991)
Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. Má široký záběr sportovních aktivit po celé České republice i v zahraničí.
V současné době čítá více než sto členů a sedm oddílů (stolní tenis, florbal, lyžování a orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec). Statutárním zástupcem – předsedkyní je pí Michaela Krunclová.
Sportovní klub vozíčkářů Praha pomáhá postiženým vyrovnat se s imobilitou, která má devastující účinky nejen na tělesné zdraví, ale i na psychiku.
Právě sport je pro adaptaci nesmírně důležitý pomocník – zlepšuje fyzickou kondici, učí postižené co nejlépe využívat zbylých pohybových schopností, přispívá k rehabilitaci, zvedá sebevědomí, sdružuje lidi s podobným osudem, umožňuje zažít krásné chvíle s kamarády i s rodinou, dává pocit uspokojení z vlastních výkonů, v mnoha případech pomůže najít novou životní náplň. Při společném sportu zdravých a hendikepovaných mizí bariéry.
Více informací o klubu se dočtete na www.skvpraha.org.

Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

2020

Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
Výroční cena 2020

Výroční cena 2020

 
 
2.10.2020 14:48:26 | přečteno 802x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load