ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Informace


Jak krmit vodní ptáky

5.1.2022 16:42:39 | přečteno 176x | milada.rasinova | Celý článek
 

Ptačí chřipka - aviární influenza

Státní veterinární správa kvůli vlně ptačí chřipky zakazuje chov drůbeže pod širým nebem.

24.11.2021 9:41:37 | přečteno 324x | milada.rasinova | Celý článek
 

Příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám zahájen!

13.10.2021 9:06:18 | přečteno 324x | milada.rasinova | Celý článek
 

Informační příručka odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice

1

Příručka poskytuje základní informace a odpovědi na otázky týkající se životního prostředí (aktualizovaná k datu 7. 1. 2020). Je určena pro občany Čelákovic, Sedlčánek a Záluží u Čelákovic.

7.1.2020 14:08:48 | přečteno 280x | milada.rasinova | Celý článek
 

Stop zábavní pyrotechnice !

úvodní

Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé. Zábavní pyrotechnika přináší do života zvířat zmatek, úzkost a strach.

10.12.2020 9:57:41 | přečteno 329x | milada.rasinova | Celý článek
 

Upozornění pro podnikající fyzické a právnické osoby

Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob na směsný komunální odpad, umístěné na veřejném prostranství, slouží pro odpady občanů. Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při provozu firmy, nesmí být do těchto nádob odkládány! Pro podnikatelský odpad nesmí být využívány ani odpadkové koše v ulicích.

18.8.2020 8:14:46 | přečteno 136x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kůrovec ničí naše lesy

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědni za zachování lesa.

10.4.2019 14:43:44 | přečteno 336x | milada.rasinova | Celý článek
 

Ploštice na lípách

Poslední dobou se občané dotazují na drobný hmyz, který se vykytuje zejména na lípách. Jedná se o ploštice, které dle sdělení inspektora specialisty  z Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského (oddělení rostlinolékařské inspekce Praha) nejsou nebezpečné ani závadné v porovnání s jinými druhy ploštic. Jde o zvláštní a někdy i pachovou záležitost. Proto se také proti tomuto druhu nepodnikají žádná zvláštní opatření s cílem redukce počtu jedinců nebo celých kolonií.

3.4.2019 9:43:53 | přečteno 613x | milada.rasinova | Celý článek
 

Povinnost nechat si udělat revizi (kontrolu technického stavu) kotle

25.11.2016 8:26:47 | přečteno 551x | milada.rasinova | Celý článek
 

Nová záchranná stanice pro zraněné živočichy v Huslíku se otevřela veřejnosti

Všichni, kdo mají rádi přírodu a zvířata, mohou vyrazit na výlet do záchranné stanice pro zraněné živočichy v Huslíku u Poděbrad. Do nového sídla se přestěhovala z již nevyhovujících prostor v nedaleké obci Pátek. Stanice vznikla rekonstrukcí bývalé hájovny v městském lese Huslík v neurbanizovaném prostoru mezi Poděbrady a Libicí nad Cidlinou. Slavnostního otevření se ve středu 2. prosince zúčastnili hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (oba ČSSD).

4.12.2015 10:20:58 | přečteno 1291x | milada.rasinova | Celý článek
 

Víte co je biomasa?

Biomasa byla pro lidstvo vždy přirozeným zdrojem energie. To však trochu přestalo platit s objevením a využíváním fosilních paliv. V posledních letech si uvědomujeme, že tyto zdroje nejsou nekonečné a svět, ze kterého je čerpáme , není nezničitelný, a tak se k biomase tam, kde to lze, opět pokorně a rádi vracíme.Vývoj lidstva je těsně spjat s energetikou . Biomasa, především dřevo ,jako zdroj energie slouží lidstvu již od doby kamenné.

29.11.2013 9:17:16 | přečteno 5839x | milada.rasinova | Celý článek
 

Co je uhlíková stopa?

uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Uhlíková stopa se zaměřuje na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2), udává se v hmotnostních jednotkách – kilogramech a tunách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů, uvolněné během životního cyklu produktu, který používáme, poskytnutím služby, cestováním, a podobně.

11.10.2013 11:04:17 | přečteno 2794x | milada.rasinova | Celý článek
 

Národní síť záchranných stanic

Zraněná zvířata potřebují vaší pomoc! Pokud naleznete zvíře v nouzi, kontaktujte záchrannou stanici (viz. přílohy)

13.1.2014 16:43:12 | přečteno 1204x | milada.rasinova | Celý článek
 

Víte, že 22. březen je světový den vody ?

Tento den v roce 1993 vyhlásila  světovým dnem vody OSN. Lidé si začali uvědomovat, že se pitná  voda  stává stále vzácnější a není jí všude dostatek, což je jeden z nejzávažnější celosvětových problémů. Většina z nás možná neví, že ani v současné době téměř miliarda lidí po celém světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. 

28.2.2014 10:31:11 | přečteno 1823x | milada.rasinova | Celý článek
 
25.7.2013 15:18:31 | přečteno 1823x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load