ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace


Nová zelená úsporám vstupuje do dalšího programového období.

zelená úsporám.jpg

Chcete zateplovat či renovovat bytový dům? Zde najdete návod krok za krokem. Nebo potřebujete zateplit rodinný dům? Pro vás je návod zde

Obracet se svými dotazy můžete také na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na internetové stránce novazelenausporam.cz.

Více informací získáte také v prezentaci Investice do energetických úspor rodinných a bytových domů od září 2023

15.9.2023 13:59:21 - aktualizováno 18.9.2023 10:38:18 | přečteno 275x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Rekonstrukce ulice Na Radosti (Záluží)

mapka umístění kontejnerů na BIO a SKO.jpg

Vážení obyvatelé ulice Na Radosti,

směsný komunální i BIO odpad z Vaší ulice bude přímo od domů naposledy vyvezen v pondělí 19. 6. 2023. Při dalších svozech bude kvůli probíhajícím stavebním pracím průjezd KUKA vozu Vaší ulicí znemožněn.

Proto budou k oběma křižovatkám s hlavní ulicí (k autobusové zastávce a proti č.p. 101) přistaveny kontejnery na oba druhy odpadu. Prosíme Vás, abyste své odpady odnášeli výhradně do těchto kontejnerů.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se Vám za způsobené komplikace.


OŽP a OSMI MěÚ Čelákovice


19.6.2023 11:37:54 - aktualizováno 19.6.2023 11:38:55 | přečteno 277x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Program \"Nová zelená úsporám\" pokračuje!

Dotace na výměnu starých plynových kotlů budou k dispozici od září 2023.

19.6.2023 10:36:35 | přečteno 103x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Návštěva v záchranné stanici Huslík 2022

Certifikát  zvířata město Čelákovice
19.12.2022 12:18:50 | přečteno 175x | veronika.dunikova | Celý článek
 

jak krmit ptáky v zimě

14.12.2022 16:28:43 | přečteno 163x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Jak krmit vodní ptáky

5.1.2022 16:42:39 | přečteno 209x | milada.rasinova | Celý článek
 

Informační příručka odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice

1

Příručka poskytuje základní informace a odpovědi na otázky týkající se životního prostředí (aktualizovaná k datu 7. 1. 2020). Je určena pro občany Čelákovic, Sedlčánek a Záluží u Čelákovic.

7.1.2020 14:08:48 | přečteno 375x | milada.rasinova | Celý článek
 

Stop zábavní pyrotechnice !

úvodní

Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé. Zábavní pyrotechnika přináší do života zvířat zmatek, úzkost a strach.

10.12.2020 9:57:41 | přečteno 455x | milada.rasinova | Celý článek
 

Upozornění pro podnikající fyzické a právnické osoby

Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob na směsný komunální odpad, umístěné na veřejném prostranství, slouží pro odpady občanů. Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při provozu firmy, nesmí být do těchto nádob odkládány! Pro podnikatelský odpad nesmí být využívány ani odpadkové koše v ulicích.

18.8.2020 8:14:46 | přečteno 161x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kůrovec ničí naše lesy

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědni za zachování lesa.

10.4.2019 14:43:44 | přečteno 394x | milada.rasinova | Celý článek
 

Ploštice na lípách

Poslední dobou se občané dotazují na drobný hmyz, který se vykytuje zejména na lípách. Jedná se o ploštice, které dle sdělení inspektora specialisty  z Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského (oddělení rostlinolékařské inspekce Praha) nejsou nebezpečné ani závadné v porovnání s jinými druhy ploštic. Jde o zvláštní a někdy i pachovou záležitost. Proto se také proti tomuto druhu nepodnikají žádná zvláštní opatření s cílem redukce počtu jedinců nebo celých kolonií.

3.4.2019 9:43:53 | přečteno 1005x | milada.rasinova | Celý článek
 

Povinnost nechat si udělat revizi (kontrolu technického stavu) kotle

25.11.2016 8:26:47 | přečteno 585x | milada.rasinova | Celý článek
 

Nová záchranná stanice pro zraněné živočichy v Huslíku se otevřela veřejnosti

Všichni, kdo mají rádi přírodu a zvířata, mohou vyrazit na výlet do záchranné stanice pro zraněné živočichy v Huslíku u Poděbrad. Do nového sídla se přestěhovala z již nevyhovujících prostor v nedaleké obci Pátek. Stanice vznikla rekonstrukcí bývalé hájovny v městském lese Huslík v neurbanizovaném prostoru mezi Poděbrady a Libicí nad Cidlinou. Slavnostního otevření se ve středu 2. prosince zúčastnili hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (oba ČSSD).

4.12.2015 10:20:58 | přečteno 1339x | milada.rasinova | Celý článek
 

Víte co je biomasa?

Biomasa byla pro lidstvo vždy přirozeným zdrojem energie. To však trochu přestalo platit s objevením a využíváním fosilních paliv. V posledních letech si uvědomujeme, že tyto zdroje nejsou nekonečné a svět, ze kterého je čerpáme , není nezničitelný, a tak se k biomase tam, kde to lze, opět pokorně a rádi vracíme.Vývoj lidstva je těsně spjat s energetikou . Biomasa, především dřevo ,jako zdroj energie slouží lidstvu již od doby kamenné.

29.11.2013 9:17:16 | přečteno 9864x | milada.rasinova | Celý článek
 

Co je uhlíková stopa?

uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Uhlíková stopa se zaměřuje na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2), udává se v hmotnostních jednotkách – kilogramech a tunách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů, uvolněné během životního cyklu produktu, který používáme, poskytnutím služby, cestováním, a podobně.

11.10.2013 11:04:17 | přečteno 3724x | milada.rasinova | Celý článek
 

Národní síť záchranných stanic

Zraněná zvířata potřebují vaší pomoc! Pokud naleznete zvíře v nouzi, kontaktujte záchrannou stanici (viz. přílohy)

13.1.2014 16:43:12 | přečteno 1456x | milada.rasinova | Celý článek
 

Víte, že 22. březen je světový den vody ?

Tento den v roce 1993 vyhlásila  světovým dnem vody OSN. Lidé si začali uvědomovat, že se pitná  voda  stává stále vzácnější a není jí všude dostatek, což je jeden z nejzávažnější celosvětových problémů. Většina z nás možná neví, že ani v současné době téměř miliarda lidí po celém světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. 

28.2.2014 10:31:11 | přečteno 1861x | milada.rasinova | Celý článek
 
25.7.2013 15:18:31 | přečteno 1861x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load