ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Upozornění pro podnikající fyzické a právnické osoby

Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob na směsný komunální odpad, umístěné na veřejném prostranství, slouží pro odpady občanů. Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při provozu firmy, nesmí být do těchto nádob odkládány! Pro podnikatelský odpad nesmí být využívány ani odpadkové koše v ulicích.

Za takové jednání hrozí pokuta až do výše 300.000 Kč (neoprávněné využívání systému obce pro nakládání s odpady - § 66 odst. 1 a 8 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění). Každá právnická a podnikající fyzická osoba má povinnost odpady třídit, a zajistit si se svozovou firmou obsluhu vlastních nádob nebo pytlů. Dalšími možnostmi jsou průběžné odevzdávání vytříděných odpadů na Sběrném a  separačním dvoře města - za úplatu dle platného ceníku, odevzdávání vytříděných komodit do výkupny apod. Doklady o nakládání s těmito odpady je třeba uchovávat, a na vyžádání předložit Odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice nebo Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, který je oprávněn kontrolovat i další povinnosti stanovené původcům odpadů zákonem č. 185/2001 Sb.


Vzhledem k častým stížnostem budeme doklady o způsobu nakládání s odpady průběžně kontrolovat.


18.8.2020 8:14:46 | přečteno 160x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load