ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Víte, že 22. březen je světový den vody ?

Tento den v roce 1993 vyhlásila  světovým dnem vody OSN. Lidé si začali uvědomovat, že se pitná  voda  stává stále vzácnější a není jí všude dostatek, což je jeden z nejzávažnější celosvětových problémů. Většina z nás možná neví, že ani v současné době téměř miliarda lidí po celém světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. 

My naštěstí  zatím máme kvalitní vody dostatek, a právě proto nám to připadá jako samozřejmost, ale samozřejmostí to  navždy být nemusí. Zamysleme se proto nad tím, jak je voda pro náš život nepostradatelná, a chovejme se k ní podle toho. Možná by Vás zajímalo pár statistických údajů o vodě.

Víte například, že tělo dospělého člověka tvoří ze 60 % voda, tělíčko kojence až ze 75 %? Bez jídla nějakou dobu vydržíme, ale bez vody určitě ne. Vodu potřebujeme k mnoha každodenním činnostem.  V České republice se odhaduje spotřeba vody na osobu a den na 120 litrů, v zemích třetího světa je to jen 10 litrů. Například na mytí rukou spotřebujeme asi 3 litry vody,  na sprchování 60 litrů a na praní v pračce asi 50 litrů. Voda je ale nezbytná i v průmyslové výrobě, například k výrobě 1 kg papíru se spotřebuje asi 300 litrů vody.

Plocha oceánů tvoří 70 % zemského povrchu. Převážnou většinu veškeré vody na Zemi tvoří slaná voda a ledovce. Pouze necelých 0,1 % vody na celé planetě je snadno použitelných pro lidskou potřebu.Voda je nejrozšířenější sloučenina. Vyskytuje se v přírodě ve skupenství plynném, kapalném a pevném.

Pitnou vodou zásobuje naše město Vodárna v Káraném na protějším břehu řeky Labe. První pokusné čerpání, a to celkem z 220 studní, se v této vodárně uskutečnilo 18. října 1912. Od 1.1edna 1914, po prověřování kvality vody byla voda z této vodárny prohlášena za pitnou. Káranská Vodárna byla již v této době schopna dodávat Praze až 800 l/s kvalitní pitné vody. Nyní je vodárna strategickým zdrojem pitné vody nejen pro Prahu, ale i pro část  Středočeského kraje. Jak vodárna vypadá a jak se v ní voda upravuje se dozvíte na jejích internetových stránkách  www.vodarnakarany.cz

Také můžete její úpravu vidět na vlastní oči. Káranská vodárna připravila na naší žádost pro naše občany na středu 26. března 2014 Den otevřených dveří, kdy své objekty zpřístupní a kdy si ji můžete v provozu prohlédnout. Prohlídka se uskuteční od 16 hodin a je omezena na 50 osob. Prosíme zájemce, aby se do pátku 21. března 2014 přihlásili e-mailem, v němž uvedou svá jména, a to na e-mail vodarna@celakovice.cz

Stojí za zmínku upozornit Vás, že v souvislosti se světovým dnem vody pořádají i různé vodohospodářské společnosti či sdružení různé akce, semináře či výstavy. Za zmínku určitě stojí navštívit muzeum Stará čistírna odpadních vod v Praze Bubenči, které je národní kulturní památkou. Na 21. A 22. 3. 2014 jsou pro Vás připraveny průvodcovské prohlídky se spuštěnými parními stroji a s ukázkou dalších technologií. Je však třeba se na ně včas přihlásit, některé termíny jsou již nyní obsazené. Kontakty naleznete na www.staracistirna.cz

S výrobou vody  úzce souvisí i čištění odpadních vod. Znečištěné odpadní vody z  domácností, z provozoven a z výrobních podniků jsou přiváděny podzemním kanalizačním systémem na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV). Vyčištěné odpadní vody se vrací zpět do řeky Labe. Abyste měli možnost vidět, jak naše čistírna funguje v provozu, připravilo město Čelákovice ve spolupráci s provozovatelem ČOV VaK Mladá Boleslav Den otevřených dveří, který proběhne vsobotu dne 22.3.2014 dopoledne. Počítejte se schůzkou skupiny návštěvníků vždy v celou hodinu od 9.00 hod,  od 10.00 a od 11.00 hod. Zveme Vás k prohlídce městské  ČOV při níž  se můžete  seznámit s jejím provozem v doprovodu pracovníků ČOV, kteří Vás provozem provedou a zodpoví Vaše dotazy.

Zdroj informací internet

28.2.2014 10:31:11 | přečteno 1825x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load