ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Kvalita ovzduší


Jak správně topit

23.12.2022 8:38:11 | přečteno 129x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Zpráva o vyhodnocení měření ovzduší v období 6/2021-5/2022

6.9.2022 11:45:43 | přečteno 414x | lenka.rasinova | Celý článek
 

Program zlepšování kvality ovzduší

je strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Aktualizaci „Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna Střední Čechy – CZ02“ vydalo MŽP ve věstníku ze dne 18. 2. 2021.

2.2.2022 13:45:56 | přečteno 112x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kotlíkové dotace

Od 1. září 2022 bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva, které nesplňují minimálně 3. třídu. S výměnou může poskytnutím dotace pomoci Středočeský kraj.

26.1.2022 15:43:39 | přečteno 200x | milada.rasinova | Celý článek
 

Topíte si doma správně?

kouř
5.10.2021 13:20:36 | přečteno 321x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kontrola ČIŽP v provozovně TOS-MET Slévárna, a.s.

České inspekci životního prostředí  byl dne 15. 2. 2021 odborem životního prostředí našeho Městského úřadu postoupen podnět k prošetření možného úniku prachových látek ze slévárny TOS-MET, a to včetně fotografií sněhové pokrývky nedaleko slévárny.

10.3.2021 13:13:21 | přečteno 740x | milada.rasinova | Celý článek
 

Imisní monitoring v MŠ Sluníčko 2019 - vyhodnocení naměřených hodnot

IMG 2766

V průběhu roku 2019 byly v areálu MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského umístěny 2 sekvenční vzorkovače, které měřily kvalitu ovzduší (hmotnostní koncentrace suspendovaných částic PM10 a benzo[a]pyren).

30.9.2020 13:18:25 | přečteno 323x | milada.rasinova | Celý článek
 

Zpráva o měření ovzduší

15.3.2018 9:27:19 | přečteno 379x | milada.rasinova | Celý článek
 

Měření prašného spadu II

Druhé měření prašného spadu proběhlo v období od 13. 12. 2016 do 16. 1. 2017 v okolí  TOS-MET slévárna a.s., abychom rozšířili informace získané v první etapě již provedeného měření. Měřilo se  opět na stejných 7 stanovištích v ulicích Stankovského 40 , V Prokopě , Strojařská u garáží, Tovární vjezd u garáží, Stankovského 633, Na Stráni a J.Zeyera . Měření opět realizoval Zdravotní ústav v Ústí nad Labem. Po obdržení protokolu naměřených hodnot jsme požádali Český hydrometeorologický ústav v Praze o poskytnutí meteo dat v době měření a to teploty, srážek, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru  z nejbližší měřící stanice v Brandýse nad Labem. Následně pak celé měření vyhodnotil Státní zdravotní ústav v Praze.

3.5.2017 9:54:10 | přečteno 731x | milada.rasinova | Celý článek
 

Měření spadu v Čelákovicích

Město Čelákovice zajistilo v období 7. 8. až 7. 9. 2016 měření prašného spadu na sedmi místech v západní části města.

25.11.2016 10:41:56 | přečteno 1529x | milada.rasinova | Celý článek
 

Analýza ovzduší v ČR

V odborném časopise pro nakládání s odpady č.11/2014 byl uveřejněn článek týkající se analýzy ovzduší v ČR.

24.11.2014 9:35:52 | přečteno 782x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kdy se vyhlašuje smogová situace?

Podle § 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je "smogová situace": "stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím právním předpisem." 

28.4.2014 13:37:19 | přečteno 1479x | milada.rasinova | Celý článek
 
20.8.2015 10:18:07 | přečteno 1479x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load