ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Kotlíkové dotace

Od 1. září 2022 bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva, které nesplňují minimálně 3. třídu. S výměnou může poskytnutím dotace pomoci Středočeský kraj.

Odkaz na web Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz, kde otevřete údaje o dotacích kliknutím na bílý text "Kotlíkové dotace", umístěný v modrém obdélníku.
Získáte tak podrobnější informace i odpovědi na nejčastější otázky.

Pro prvotní informaci uvádíme velmi zjednodušené shrnutí:
-Podporované zdroje vytápění: kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel.
-Žádost podává vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který v ní skutečně bydlí (trvalý pobyt může mít jinde).
-Požádat může pokud pro jeho domácnost platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 14.242 Kč na osobu a měsíc.
-Příjmy neprokazují: žadatel/členové domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nezletilý žadatel/žadatel - student denního studia do 26 let, je-li jediným vlastníkem nemovitosti a žadatel, který od 1. 1. 2020 pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
-Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč.

Pro vyjádření předběžného zájmu o dotaci slouží dotazník na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5aeEcM0ecYUOrDSq5AF7j4aCMnvijD4bwIK4SbjF3jBnlA/viewform

Oficiální formulář žádosti 4. výzvy kolíkových dotací má být zveřejněn v průběhu jara 2022.

Kdo nestihne do 1. září 2022 výměnu nevyhovujícího kotle zrealizovat, nebo alespoň do tohoto termínu nezažádá o dotaci na nový zdroj vytápění, bude v případě kontroly platit pokutu (v desítkách tisíc korun).

kotlíkové dotace

26.1.2022 15:43:39 | přečteno 199x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load