ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Měření spadu v Čelákovicích

Město Čelákovice zajistilo v období 7. 8. až 7. 9. 2016 měření prašného spadu na sedmi místech v západní části města.

Cílem měření bylo základní zmapování spadu v okolí provozu společnosti TOS-MET slévárna a.s., v návaznosti na stížnosti obyvatel. Hrubá frakce prachových částic může pocházet jak z provozu na komunikacích, stavební činnosti, větrné eroze ploch bez vegetačního pokryvu tak i z technologických emisí lokálního zdroje. Instalaci odběrových nádob a laboratorní vyhodnocení vzorků prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, interpretaci výsledků provedl RNDr. Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu. Zjištěná hodnota spadu byla mírně zvýšená pouze na křižovatce ulice Stankovského s Tovární a v blízkosti objektu haly Vikomt. Z těchto dvou vzorků byly stanoveny i hmotnostní koncentrace kovů. Přítomnost a zjištěné hodnoty indikátorových prvků, železa a manganu, jednoznačně prokazují vliv emisí z tohoto zdroje na životní prostředí v nejbližším okolí. Proto bude město v měření pokračovat.

ikona souboru ikona souboruZpráva SZÚ s podpisy

25.11.2016 10:41:56 | přečteno 1506x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load