ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Program zlepšování kvality ovzduší

je strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Aktualizaci „Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna Střední Čechy – CZ02“ vydalo MŽP ve věstníku ze dne 18. 2. 2021.

Součástí Programu je stanovení opatření, která by měla pomoci zlepšit kvalitu ovzduší – dosáhnout imisních limitů. Letošní aktualizace dokumentu uvádí, že pro částice PM10 bude podle map výhledového stavu v roce 2023 imisní limit denních koncentrací na území zóny Střední Čechy, s výjimkou území Kladna, realizací stávajících opatření plněn. U benzo[a]pyrenu bude nadále i v naší lokalitě docházet k překračování imisního limitu. Znečištění má výrazný roční chod s maximálními hodnotami v chladných měsících. Klíčovým sektorem znečišťování ovzduší je lokální vytápění, zejména nevyhovující kotle a topidla na uhlí a dřevo. Průmysl ani doprava nejsou z hlediska benzo[a]pyrenu v zóně Střední Čechy tak významné. Potvrzují se tak i výsledky měření v našem městě v uplynulých letech.

Pro dosažení cílů Programu jsou stanovena opatření pro sektor lokálního vytápění – kontroly provozovatelů spalovacích zdrojů, nebo osvěta o vlivu volby paliva, správné údržby a obsluhy zdrojů na kvalitu ovzduší.


Informace k dotacím na výměnu domácích kotlů najdete pod odkazy:
ikona souboruPlán zlepšování kvality ovzduší
2.2.2022 13:45:56 | přečteno 111x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load