Měření kvality ovzduší

Aktualizace naměřených hodnot a informace o kvalitě ovzduší probíhá v intervalu 3 minut.

Kvalita ovzduší (B. Smetany x Rumunská):


Kvalita ovzduší (Masarykova):Sledované veličiny: 

PM označuje tzv. polétavý prach, číslo značí hraniční velikost částic v mikrometrech. Podle velikosti se liší jejich škodlivost pro lidský organismus. Určité množství prachových částic v atmosféře je ale přirozené. Zvýšená koncentrace může způsobovat akutní i chronické zdravotní potíže. Na prachové částice se také vážou další škodlivé látky. Polétavý prach vzniká při spalovacích procesech, tavení rud, obrusem pneumatik, při manipulaci se sypkými materiály, při zemědělských činnostech apod. Množství těchto částic závisí i na ročním období - v chladnější části roku např. narůstají díky provozu lokálních topenišť a zhoršeným rozptylovým podmínkám koncentrace PM10.

  • PM1.0 jsou částice menší než 1 mikrometr, pronikající až do plicních sklípků, 
  • PM2.5 jsou částice pronikající do průdušek, 
  • PM4.0 jsou částice, které se dostanou do hrtanu a dolních cest dýchacích, 
  • PM10 je hraniční velikost pro průnik do hrtanu a dolních cest dýchacích; větší částice už jsou zachycovány v nose. 

NOje oxid dusičitý, jehož  zdrojem jsou motorová vozidla a spalovací procesy; může dráždit sliznice.

Ooznačuje přízemní troposférický ozón, který vzniká např. v místech se zvýšenou dopravou; může dráždit dýchací cesty, oči a způsobovat bolesti hlavy.


Vytvořeno 1.9.2021 7:40:34 - aktualizováno 31.5.2023 15:31:09 | přečteno 5486x | Bc. Martin Chramosta
load