ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Odpady

Prosíme, udržujme společně pořádek ve městě!

textil článek udržujme pořádek 8_2023.jpg

Odpad má být dle Vyhlášky města č. E2/2021 odkládán do nádob, nikoli na zem v jejich okolí. Ve městě se nachází nádoby nejen na směsný komunální odpad (barva černá), ale i na tříděný odpad včetně nádob na textil. Umístění nádob je přehledně na webových stránkách https://celakovice.obce.gepro.cz/#/ -> „výběr map“(v pravém horním rohu) -> „ostatní“ -> „občanská vybavenost“.

 V případě většího množství nebo objemného odpadu je možné ho zdarma (vyjma stavebních odpadů, za které platí i fyzické osoby) odevzdat na Sběrný a separační dvůr v ulici Mochovská, případně sběrné místo v Sedlčánkách.

Za odbor životního prostředí děkujeme.


1.8.2023 | přečteno 94x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Stanoviště tříděného odpadu

24.5.2023 15:28:37 - aktualizováno 19.6.2023 13:15:56 | přečteno 155x | veronika.dunikova | Celý článek
 

PLÁN SVOZU POPELNIC Z RODINNÉ ZÁSTAVBY

Svozový kalendář pro směsný komunální i biologicky rozložitelný odpad


19.6.2023 13:18:51 - aktualizováno 10.7.2023 11:02:43 | přečteno 4798x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Jak zmenšit objem papírového odpadu?

Skládání papíry.jpg

Víte, že když rozložíte krabici, vejde se toho do kontejneru/popelnice více? Správným rozložením ušetříte místo a tím můžete snížit výdaje za vývoz odpadů. Že nevíte jak skládat? Inspirujte se na fotokoláži.


3.7.2023 | přečteno 141x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Vaření a třídění aneb co vše lze vytřídit v kuchyni

Trideni-v-domacnosti_11-150x150.png

Věděli jste, že v domácnostech při běžném provozu se nejvíce odpadu vyprodukuje v kuchyni při přípravě pokrmů? Je to způsobeno tím, že většina potravin přinesených z obchodu domů je v něčem zabalena. Důvody jsou hygienické, skladovací i marketingové. Denně se nám tak se standardním nákupem dostane do kuchyně i nějaký ten papírový nebo igelitový sáček od pečiva, láhev od vína nebo sklenice od okurek, PET láhev od limonády nebo plastová vanička od hroznového vína. Plechovky od konzerv nebo piva jsou pak další samostatnou kapitolou. Tak nějak intuitivně proto situujeme nádoby na tříděný odpad v domácnosti většinou právě do kuchyně. Pojďme se podívat na to, jak obaly správně vytřídíme...


9.6.2023 12:39:28 - aktualizováno 9.6.2023 13:27:39 | přečteno 132x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Jarní úklid v domácnostech

Jarní úklid   plakátek

Jarní úklid v domácnostech

Nastalo jaro a s jeho příchodem se probouzí zimou uspaná příroda. Tráva vypadá svěžejší a je obohacena prvními jarními květy. Tažní ptáci se vracejí a pospíchají s hnízděním. I vzduch se zdá být provoněný novotou. V tomto čase i my lidé máme potřebu udělat si ve svých obydlích pořádek či dokonce zatoužíme po obměně věcí v našich domácnostech. Třídíme a přebíráme, co se nám již nehodí, obměňujeme šatník a vybavení nebo jsme našli již nepoužitelné barvy od minulého malování v zadním rohu sklepa. A pak KAM S TOU HROMADOU VĚCÍ. Po rozkliknutí článku se dozvíte více.


16.3.2023 14:59:15 - aktualizováno 16.3.2023 15:04:00 | přečteno 209x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Udržujme společně pořádek ve městě!

IMG 9272

Majitel zvířecího mazlíčka, zejména ten, který vyvádí své zvíře či více zvířat na procházku, je dle Vyhlášky města č. E1/2016 povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství a nenarušil estetický vzhled města a kvalitu tohoto životního prostoru. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. Prostředek k odstranění exkrementu (např. pytlík) je povinen majitel zvířete mít u sebe, případně může využít z dostupných veřejných držáků rolí pytlíků, umístěných na některých sloupech veřejného osvětlení. Zabalený exkrement následně patří do směsného komunálního odpadu.

Za odbor životního prostředí děkujeme.

16.3.2023 14:53:46 - aktualizováno 16.3.2023 14:55:23 | přečteno 130x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Certifikát enviromentálního vyúčtování za rok 2022

27.2.2023 7:59:47 | přečteno 106x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Udržujme společně pořádek ve městě!

IMG 20230214 114522

Prosíme, udržujme společně pořádek ve městě! Odpad má být dle Vyhlášky města č. E2/2021 odkládán do nádob, nikoli na zem v jejich okolí. V případě většího množství nebo objemného odpadu je možné ho zdarma (vyjma stavebních odpadů, za které platí i fyzické osoby) odevzdat na Sběrný a separační dvůr v ulici Mochovská, případně sběrné místo v Sedlčánkách. Za odbor životního prostředí děkujeme.

20.2.2023 15:21:57 | přečteno 446x | veronika.dunikova | Celý článek
 

SVOZ BIO odpadu v rodinné zástavbě už od 6. března

Snímek obrazovky 2023 02 13 151200

V letošním roce bude svoz hnědých popelnic od rodinných domů zahájen už v březnu.
První termíny svozu připadají podle lokality na 6., 7., 13. a 14. března 2023.
Nezapomeňte tedy zároveň s nádobou na směsný komunální odpad vystavit i hnědou popelnici s biologicky rozložitelným odpadem.

OŽP

13.2.2023 16:23:56 - aktualizováno 13.2.2023 16:27:49 | přečteno 582x | veronika.dunikova | Celý článek
 

Odpady v roce 2023 - poplatek

7.1.2022 7:43:12 - aktualizováno 4.1.2023 14:23:19 | přečteno 1400x | milada.rasinova | Celý článek
 

osvědčení o úspoře emisí 2021

2.6.2022 8:53:38 | přečteno 208x | lenka.rasinova | Celý článek
 

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí - 2021

V roce 2021 bylo ke zpětnému odběru a recyklaci odevzdáno 58,17 t  vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně zpracovány s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.

19.4.2022 14:04:39 | přečteno 170x | milada.rasinova | Celý článek
 

Systém hospodaření s odpady v našem městě

2.3.2022 14:02:25 | přečteno 212x | milada.rasinova | Celý článek
 

Množství odpadů odevzdaných občany do nádob v roce 2021

2.3.2022 14:07:38 | přečteno 176x | milada.rasinova | Celý článek
 

Odpady za rok 2021 z finančního hlediska

2.3.2022 14:08:42 | přečteno 184x | milada.rasinova | Celý článek
 

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

4.2.2022 8:41:19 | přečteno 210x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kam s použitými potravinářskými oleji a tuky?

Na Stráni

Do popelnice společnosti EKO-PF s.r.o.! Byly přidány na další stanoviště, abyste k nim měli blíž.


28.7.2021 13:57:58 | přečteno 342x | milada.rasinova | Celý článek
 

Upozornění pro podnikající fyzické a právnické osoby

Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob na směsný komunální odpad, umístěné na veřejném prostranství, slouží pro odpady občanů.
Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při provozu firmy, nesmí být do těchto nádob odkládány! Pro podnikatelský odpad nesmí být využívány ani odpadkové koše v ulicích.
18.8.2020 8:19:50 | přečteno 248x | milada.rasinova | Celý článek
 

Jak správně třídit?

Návod co do které nádoby uložit.

29.5.2019 10:46:06 | přečteno 271x | milada.rasinova | Celý článek
 

Výdej BIO popelnic

Bio popelnice

Novou popelnici na oddělené odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možno vyzvednout na odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice,
budova Stankovského 1650, 1. patro, dveře č. 1. v pondělí a středu 8 - 11:30 a 13 - 16:30 hod.

17.5.2019 10:06:38 | přečteno 1434x | milada.rasinova | Celý článek
 

DRTIČE ODPADŮ Z POHLEDU PROVOZOVATELE KANALIZACE

Dotazovali jste se nás, zda si můžete instalovat ve své nemovitosti drtič kuchyňského odpadu. Zeptali jsme se proto na názor provozovatele kanalizace v našem městě - VaK Mladá Boleslav. S jejich sdělením se můžete seznámit.

19.8.2015 9:41:50 | přečteno 970x | milada.rasinova | Celý článek
 
16.6.2014 8:48:30 - aktualizováno 30.3.2017 9:03:04 | přečteno 970x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load