ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Odpady

osvědčení o úspoře emisí 2021

2.6.2022 8:53:38 | přečteno 149x | lenka.rasinova | Celý článek
 

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí - 2021

V roce 2021 bylo ke zpětnému odběru a recyklaci odevzdáno 58,17 t  vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně zpracovány s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.

19.4.2022 14:04:39 | přečteno 139x | milada.rasinova | Celý článek
 

PLÁN SVOZU POPELNIC Z RODINNÉ ZÁSTAVBY

(směsný komunální i biologicky rozložitelný odpad)


27.2.2019 13:16:34 | přečteno 3151x | milada.rasinova | Celý článek
 

Svoz BIO odpadu z rodinné zástavby

hnědá popelnice

Obsluha hnědých nádob na BIO odpad z rodinné zástavby bude jako obvykle zahájena na začátku dubna - první termíny vývozu jsou tedy: 4., 5., 11. a 12. 4. 2022.

25.2.2022 12:33:56 | přečteno 651x | milada.rasinova | Celý článek
 

Systém hospodaření s odpady v našem městě

2.3.2022 14:02:25 | přečteno 123x | milada.rasinova | Celý článek
 

Množství odpadů odevzdaných občany do nádob v roce 2021

2.3.2022 14:07:38 | přečteno 118x | milada.rasinova | Celý článek
 

Odpady za rok 2021 z finančního hlediska

2.3.2022 14:08:42 | přečteno 112x | milada.rasinova | Celý článek
 

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

4.2.2022 8:41:19 | přečteno 126x | milada.rasinova | Celý článek
 

Odpady v roce 2022 - poplatek

7.1.2022 7:43:12 - aktualizováno 14.2.2022 11:42:31 | přečteno 375x | milada.rasinova | Celý článek
 

Kam s použitými potravinářskými oleji a tuky?

Na Stráni

Do popelnice společnosti EKO-PF s.r.o.! Byly přidány na další stanoviště, abyste k nim měli blíž.


28.7.2021 13:57:58 | přečteno 187x | milada.rasinova | Celý článek
 

Upozornění pro podnikající fyzické a právnické osoby

Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob na směsný komunální odpad, umístěné na veřejném prostranství, slouží pro odpady občanů.
Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při provozu firmy, nesmí být do těchto nádob odkládány! Pro podnikatelský odpad nesmí být využívány ani odpadkové koše v ulicích.
18.8.2020 8:19:50 | přečteno 207x | milada.rasinova | Celý článek
 

Jak správně třídit?

Návod co do které nádoby uložit.

29.5.2019 10:46:06 | přečteno 224x | milada.rasinova | Celý článek
 

Výdej BIO popelnic

Bio popelnice

Novou popelnici na oddělené odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možno vyzvednout na odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice,
budova Stankovského 1650, 1. patro, dveře č. 1. v pondělí a středu 8 - 11:30 a 13 - 16:30 hod.

17.5.2019 10:06:38 | přečteno 1130x | milada.rasinova | Celý článek
 

DRTIČE ODPADŮ Z POHLEDU PROVOZOVATELE KANALIZACE

Dotazovali jste se nás, zda si můžete instalovat ve své nemovitosti drtič kuchyňského odpadu. Zeptali jsme se proto na názor provozovatele kanalizace v našem městě - VaK Mladá Boleslav. S jejich sdělením se můžete seznámit.

19.8.2015 9:41:50 | přečteno 896x | milada.rasinova | Celý článek
 
16.6.2014 8:48:30 - aktualizováno 30.3.2017 9:03:04 | přečteno 896x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load