ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Odpady v roce 2021 - poplatek

Výše poplatku za komunální odpad je v tomto roce 612 Kč. Splatnost poplatku je určena Obecně závaznou vyhláškou E 1/2020 města Čelákovic do 30.  9.  2021. Poplatek platí každá fyzická osoba přihlášená v obci, tedy každý, kdo má v Čelákovicích trvalý pobyt a dále každý, kdo má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná osoba, a to také ve výši 612 Kč, jako za jednu fyzickou osobu.
Zásadní změna v tomto roce je v tom, že nebudou vytištěny, a tedy ani distribuovány složenky do domácností s informací o výši poplatku a dalších údajích, jako to bylo do loňského roku. Část občanů každoročně poplatek zaplatila ještě před doručením složenek, je tomu tak i letos. Pro ty se tedy celkem nic nemění. Předpokládáme, že převážná část z Vás poplatek bude platit převodem ze svého bankovního účtu na účet města. Tento způsob také preferujeme, ale je možné provést úhradu i v pokladně městského úřadu, samozřejmě i složenkou. Aby platba proběhla v pořádku – aby ji bylo možné identifikovat, tzn. přiřadit k předpisu, který máte vytvořen, je nutné zadat kromě správné částky i variabilní a specifický symbol. Pokud se u Vás od minulého roku nic nezměnilo, výše poplatku (např. i za ostatní členy rodiny) zůstává stejná a znáte, také z minulého roku, variabilní a specifický symbol, můžete poplatek bez problémů uhradit na účet města 19–4127201/0100.
Pokud tyto údaje nevíte, potřebnou informaci získáte na telefonním čísle 326 929 123 nebo 602 456 000. Můžete využít i e-mail: odpady@celakovice.cz.30.8.2021 10:54:38 | přečteno 362x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load