ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Paroplynová elektrárna

19. 5. 2014

Paroplynová elektrárna v Mochově se stavět nebude

• Zdeňka Tichá, starostka města

Paroplynová elektrárna v Mochově se stavět nebude. Toto konstatování už z úvodního titulku máme podloženo oficiálním dopisem Martina Herrmanna, předsedy představenstva RWE Česká republika.

Vzhledem k tomu, že jde o citlivé téma, dovolila jsem si pana Herrmanna oslovit s žádostí o stanovisko k paroplynové elektrárně.

Z jeho dopisu cituji: "Jak jsme již v průběhu posledních dvou let několikrát uvedli, projekt na výstavbu paroplynové elektrárny v Mochově se stal vzhledem k vývoji na evropském energetickém trhu ekonomicky nerentabilním. Situace na evropském trhu se totiž, zejména díky úpravám způsobeným podporou obnovitelných zdrojů energie, dramaticky změnila a energetické firmy v Evropě dnes naopak odstavují i moderní výrobní zařízení. RWE se tak například rozhodlo uzavřít deset konvenčních elektráren o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 3000 MW. Projekt výstavby paroplynové elektrárny v Mochově jsme v roce 2012 rovněž zastavili. Aktuálně tak v České republice neplánujeme žádnou výstavbu nových elektráren."
(ikona souboruÚplný text dopisu)

To je bezpochyby potěšující informace pro nás všechny, nejen pro občany Čelákovic


18. 2. 2013

ikona souboruDopis zastupitelům kraje


17. 7. 2012

Sadská se přidala k "Memorandu NE elektrárně"
Starosta Pátek a starostka města Sadská Pajkrtová společně stvrdili připojení města Sadská k boji proti paroplynové elektrárně.


10.6.2011

Dopis arcibiskupovi Dominiku Dukovi
Starosta Josef Pátek a radní Miroslav Iglo oslovili jménem sdružených Polabských obcí pražského arcibiskupa Msgr. Dominika Duku. Církevní pozemky jsou totiž jediné, které ještě RWE pro svůj záměr nevykoupila. 
Pozemky církve zatím výstavbě elektrárny fakticky brání. Starosta Čelákovic proto ikona souboruve svém dopisu pražského arcibiskupa seznámil se situací okolo záměru výstavby elektrárny u Čelákovic a s důvody, proč jsou okolní obce zásadně proti elektrárně. Zároveň na něj apeloval, aby při jednání s RWE vzal v potaz zhoršení životního prostředí i podmínek pro život desítek tisíc lidí, které by elektrárna ovlivnila.

5.5.2011

KOMISE PROTI ELEKTRÁRNĚ OSLOVILA EVROPSKOU UNII

Ve stejný den, kdy se starostové a občanská sdružení připojili k Májovému memorandu proti elektrárně, podepsali i ikona souborudopis komisařům EU

V dopise obce a sdružení deklarují svůj postoj k elektrárně a mimojiné se ptají komisařů: „Je skutečně ze strany EU požadováno, aby vznikaly nové zdroje emisí (zde navíc na vysoce bonitní zemědělské půdě) v oblasti, kde i bez tohoto emisního zdroje jsou doporučené limity škodlivin v ovzduší mnohonásobně překračovány?” Pro dokreslení alibistického přístupu RWE se v dopise rovněž ptají, proč, když se RWE podle svých slov chce chovat vstřícně k životnímu prostředí, nenahrazuje paroplynovými elektrárnami velké množství svých uhelných elektráren, například v Německu? Proč místo toho přichází do České republiky s myšlenkou elektrárny na „zelené louce", která zde naopak životní prostředí zhorší? 


2.5.2011

MÁJOVÉ MEMORANDUM PROTI ELEKTRÁRNĚ

V neděli prvního května podepsali starostové obcí a předsedové občanských sdružení Májové memorandum o společném postupu v boji proti elektrárně u Mochova.

28. 2. 2011
Sešla se ikona souboruKomise proti výstavbě PPE Mochov. 

15. 2. 2011
Prezident RWE odpověděl na dopis starostů a občanských sdružení. 
11. 2. 2011
„Nové elektrárny nebudou dřív než po dokončení Temelína,“ říká ministr Kocourek. 
S výstavbou jakékoli nové velké elektrárny v Česku se nedá počítat dřív, než budou dokončeny dva bloky jaderné elektrárny Temelín, jejichž uvedení do provozu se předpokládá až po roce 2020. Při interpelacích ve sněmovně to řekl ministr Martin Kocourek (ODS). Ministerstvo průmyslu a obchodu také nepředpokládá, že by se s výstavbou další jaderné elektrárny, již třetí v ČR po Dukovanech a Temelínu, začalo před rokem 2040. "S výstavbou významného energetického zdroje, ať už jaderného, plynového či jiného, lze počítat vždy až po dostavbě jaderné elektrárny Temelín," prohlásil Kocourek a dodal, "Ministerstvo průmyslu a obchodu neplánuje ani nepředpokládá, že by se v uvažovaných lokalitách započalo se stavbou jaderné elektrárny před rokem 2040." 
(zdroj: patria.cz, ČTK)

20. 1. 2011
Dopis prezidentovi RWE a evropským komisařům: Zastavte projekt elektrárny v Mochově!

9. 6. 2010
ikona souboruPozvánkana besedu s tématem: "Elektrárna pohledem občanské iniciativy

21. 4. 2010
ikona souboruDopis petičního výboru Ne_elektrárně s dotazy na starostu města Ing. Bohumila Klicperu a ikona souboruodpověď  p. starosty na tyto dotazy

2. 4. 2010
ikona souboruText  petice za respektování práv občanů na kvalitní životní prostředí "Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov!"

26. 2. 2010
ikona souboruodpověď  na dopis č.j. 04/2010/Kl. od náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáše Hünera

24. 2. 2010
Ing. B. Klicpera urguje ikona souboruodpovědi na dopis č.j. 01/2009/Kl. + další otázky pro MUDr. D. Ratha a Ing. M. Peteru 

17. 2. 2010
ikona souboruDopis občanských sdružení, se žádostí o vysvětlení informace poskytnuté Deníku.cz náměstkem Hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery

3. 2. 2010
ikona souboruOdpověď hejtmana Krajského úřadu Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, na dopis čj.: 1/2009/Kl.


ikona souboruReakce zaslaná e-mailem kanceláří hejtmana Krajského úřadu Středočeského kraje, dne 22.2.2010 na pokyn náměstka Ing. Miloše Petery


Město Čelákovice podporuje výzvu ikona souboruNE ELEKTRÁRNĚ V MOCHOVĚ


Zastupitelstvo města Čelákovice na svém jednání dne 26.11.2009 odmítlo šesti přijatými usneseními /5.1-5.6/ záměr výstavby paroplynové elektrárny na katastru obce Mochov. 

Usnesení obsahují:
- vyjádření nesouhlasu Zastupitelstva města Čelákovice se záměrem výstavby paroplynové elektrárny /dále Záměr/
- důraznou žádost zastupitelstva města Čelákovice Zastupitelstvu obce Mochov o přehodnocení stanoviska , přijatého usnesením Zastupitelstva obce Mochov č. 200902 dne 18.3.2009
- žádost Zastupitelstva města Čelákovice Zastupitelstvu Středočeského kraje o odmítnutí včlenit umístění paroplynové elektrárny do územního plánu vyššího územně-správního celku
- neschválení zapracování výstavby paroplynové elektrárny a jejích součástí do územního plánu Města Čelákovic
- odmítnutí prodeje pozemku PK 102 pro výstavbu čerpací stanice
-  pověření starosty a obou místostarostů účastí a jednáním na zasedání Zastupitelstva obce Mochov dne 4.12.2009
 
O usneseních hlasovalo 19 přítomných zastupitelů. Schválena byla 18 hlasy. Zastupitelstvo svým hlasováním nepodpořil Ing. Josef Šalda, zastupitel za ODS.
 
Usnesení budou zveřejněna na webu ihned po zpracování zápisu a usnesení ze zastupitelstva města a po jejich potvrzení ověřovateli.

PaedDr. Luboš Rýdlo
místostarosta města Čelákovice


ikona souboruZávěry z jednání se zástupci okolních obcí dne 18. 11. 2009


Dne 18.11. byl do podatelny MěÚ Čelákovice doručen dopis firmy RWE, kterým RWE ustupuje od záměru odkupu pozemku p.č.102, k.ú. Sedlčánky, z majetku města Čelákovice. Dopis bude projednáván na listopadovém Zastupitelstvu města. 

PaedDr. Luboš Rýdlo
místostarosta města Čelákovice

ikona souboruSchůzka zástupců města se zástupci RWE v pátek 13. 11. 2009


ikona souboruPředstavení záměru stavby paroplynové elektrárny Mochov/Čelákovice, firmou RWE a ALPIQ na jednání 5. 11. 2009

Videozáznam z jednání konaného ve čtvrtek 5.11.2009.

název
velikost videa
formát videa
 část 1
 65 MB
 ikona souboruwmv
 část 2
 62 MB
 ikona souboruwmv
 část 3
 64 MB ikona souboruwmv
 část 4
 63 MB
 ikona souboruwmv
 část 5
 63 MB
 ikona souboruwmv
 část 6
 62 MB
ikona souboru wmv
 část 7
 48MB ikona souboruwmv

Vzhledem k celkové velikosti dodaného originálního videozáznamu (dodán v sedmi částech formátu AVI o celkové kapacitě 29,6GB), byla provedena konverze do formátu WMV (Windows Media Video). Tento formát přehraje např.: Windows Media Player 9, a vyšší. 
ikona souboruPostoj zástupců města k paroplynové elektrárně a poděkování občanům


ZÁMĚR výstavby PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY na území obce MOCHOV

Informace o proběhlých jednáních zástupců města Čelákovic se společností ATEL a chystaném pracovním setkání s veřejností nad projektem paroplynové elektrárny
7.6.2013 16:18:21 - aktualizováno 19.5.2014 9:07:14 | přečteno 3594x | tana
 
Město Čelákovice
load