ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Měření kvality ovzduší v roce 2011 • Odbor životního prostředí

V souvislosti s informacemi, které se nyní objevují ve vztahu ke kvalitě ovzduší v Čelákovicích, si dovolíme připomenout výsledky měření kvality ovzduší v našem městě, které proběhlo v roce 2011, a jehož výsledky jsou zveřejněny na webu města: https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/kvalita-ovzdusi/ovzdusi.html.

Koncem roku 2011 v pěti vytipovaných lokalitách našeho města (Přístavní ulice, křižovatka ulic Polské a Chodské, Zeyerova ulice, V Prokopě a Masarykova ulice) zaznamenával měřicí vůz Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě kvalitu venkovního ovzduší (na každém monitorovacím místě po dobu sedmi dnů). Účelem monitoringu ovzduší bylo získat základní informace o stavu ovzduší alespoň v základních parametrech. Měřeny byly prašnost, a to prach PM10, dále pak plynné znečišťující látky (oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, ozon O3 a oxid uhelnatý CO) a základní meteorologické parametry.

Z naměřených hodnot bylo zřejmé, že právě prach frakce PM10 byl znečišťující látkou, která

v průběhu měření ve všech lokalitách dosahovala nebo překročila hodnotu imisního limitu (50 µg/m3/24 hodin). Celkově byl z 35 měřicích dnů imisní limit stanovený pro suspendované částice frakce PM10 překročen 24 krát. Maximální naměřená 24hodinová hodnota byla 175 µg/ m3, maximální hodinová koncentrace 377 µg/ m3. (Zde ještě doplníme, že roční limit pro suspendované částice frakce PM10 činí 40 µg/m3; přípustná četnost překročení je jak 35krát za kalendářní rok.)

Z ostatních měřených látek se pouze, a to spíše lokálně nebo v rámci nepříznivých rozptylových podmínek, objevovaly mírně zvýšené hodnoty oxidů dusíku. Hodinový limit (200 µg/ m3 NO2 /60 minut) nebyl v průběhu měření naplněn více jak z 30 % – maximální měřené hodinové koncentrace nepřekročily 60 µg/ m3.

Měřené hodnoty ale musejí být vždy posuzovány v návaznosti na aktuální rozptylové podmínky – v oblasti, respektive v ČR. V listopadu 2011 bylo poměrně dlouhodobé (až 14 dní) období nepříznivých rozptylových podmínek – inverze – dosahující až plošného charakteru.

11.11.2014 9:26:03 | přečteno 451x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load