ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Pracovní skupina pro ovzduší a měření jeho kvality - SHRNUTÍ

otištěno v ZMČ 06/2014 , Zdeňka Tichá, starostka města

V pondělí 19. května od 14 hodin proběhlo v zasedací síni Městského úřadu v Čelákovicích jednání pracovní skupiny týkající se kvality ovzduší v Čelákovicích. Jednání proběhlo za účasti starostky města, vedoucí odboru životního prostředí paní Zuzany Mutínské a všech devíti členů pracovní skupiny, kterými jsou RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha), Ing. Aleš Soukup (Zdravotní ústav Ústí n. L.), Ing. Jan Topinka, DrSc. (Ústav pro životní prostředí PřF UK Praha), RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i., zastupitel města Čelákovic), Miroslav Leypold Iglo (zastupitel města Čelákovic), PaedDr. Luboš Rýdlo (zastupitel města Čelákovic), Petr Bek (TOS-MET, a . s.), Martin Gorin (TOS-MET, a. s.) a Luboš Netušil (o. s. Naše Čelákovice).

Jednání proběhlo v konstruktivní a věcné rovině. Přítomní se shodli na tom, že k dané problematice je nutné přistupovat odpovědně, a shodli se rovněž na tom, že je nutné stanovit rozsah případného měření ovzduší a jeho cíle. Základní návrh měření kvality ovzduší bude zpracován dr. Kotlíkem z Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní ovzduší SZÚ Praha a bude obsahovat základní rozsah měření a možná rozšíření (např. oxidy dusíku, těkavé organické látky). Kromě tohoto návrhu budou městu, resp. radě města a následně zastupitelstvu města předloženy též cenové nabídky na měření kvality ovzduší.

Je třeba zdůraznit, že měření kvality ovzduší by mělo být dlouhodobé, resp. celoroční, a měly by být měřeny parametry, které budou mít výpovědní hodnotu ve vztahu k našemu městu. V takto koncipovaném měření se dá zmapovat potenciální vliv jednotlivých (velkých) znečišťovatelů a stanovit podíl znečištění v jednotlivých lokalitách města.

Velmi oceňuji přístup dr. Kotlíka ze Státního zdravotního ústavu, který se Čelákovicím a tematice životního prostředí u nás věnuje skutečně intenzivně a soustředěně. Jeho vyjádření k materiálům předkládaným na zastupitelstvu města, které vypracoval na základě usnesení zastupitelstva města a žádosti města, je zveřejněno na www stránkách města v sekci Životní prostředí / Kvalita ovzduší.

Dovoluji si ještě zdůraznit, že vedení města k této problematice přistupuje odpovědně, vnímá zájem občanů o stav ovzduší a životního prostředí ve městě a bude hledat způsoby, jak jej zlepšovat. K možnostem zlepšování patří například i používání kropicího vozu, nově pořízeného a z větší části financovaného prostřednictvím dotace. A jen na okraj dodávám, že životní prostředí může zlepšovat každý z nás – můžeme začít třeba tak, že nebudeme odhazovat odpadky na ulici a v topné sezoně nebudeme spalovat třeba pet-lahve a a odpadky.

(otištěno v ZMČ 06/2014)

11.11.2014 9:31:22 | přečteno 498x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load