ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Rybářské lístky

carp 440630  340

Lovit ryby smí jen ten, kdo získá potřebnou kvalifikaci a koupí si rybářský lístek, jejž ho opravňuje k lovu ryb na rybářských revírech.

Základní informace

Rybářský lístek je základní doklad pro oprávnění k lovu ryb na rybářských revírech na území České republiky. - vydává se pro občana ČR nebo pro cizince na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Od 1. 11. 2017 se vydává také doživotní rybářský lístek. Rybářský lístek je osoba provádějící lov v rybářském revíru povinna mít u sebe (§13 odst.7 zák. č. 99/2004 Sb.)

 Kdo může žádat
Fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům (osoba starší 15 let, nebo rodiče u osoby mladší 15 let)

 Podmínky a postup při vyřizování
Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, zda jde o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§ 10 odst.6  vyhl. č.. 197/2004 Sb.) nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku ( § 10 odst. 3 a 4 vyhl. Č. 197/2004 Sb.) Cizinci se pro vydání rybářského lístku uznává i platný rybářský lístek nebo licence vydané v zemi ,jejímž je občanem (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.).

 - souhlas zákonného zástupce (v případě žádosti o vydání rybářského lístku dítěti do 15 let)
 

 Jak začít
Podáním vyplněné žádosti s předepsanými doklady

 Na kterou instituci se obrátit?
Městský úřad Čelákovice, OŽP,  Stankovského 1650, 1. patro, 1. dveře

Kontaktní informace
Odbor životního prostředí – tel. 326 929 128,  326 929 129

 Co musím mít s sebou
- občanský průkaz nebo cestovní pas u cizinců
- osvědčení o získané kvalifikaci, nebo dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
- u cizinců mimo toho lze přeložit licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem.

 Formulář
Podáním vyplněného formuláře, který je k dispozici v kanceláři OŽP a na webu ikona souboru ikona souboruMěsta Čelákovice

 Poplatky
 Správní poplatky: stanoveny podle délky platnosti rybářského lístku:

- na 1 rok 100,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč

- na 3 roky 200,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč

- na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč

- na dobu neurčitou - 1000 Kč, pro osoby starší 15 let


Úhrada:
v české měně, před provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku
- v hotovosti, v  pokladně (vedle kanceláře OŽP, proti vydání potvrzení)

Rybářské lístky se na OŽP MěÚ Čelákovice vydávají pro občany obcí :

Čelákovice,  Lázně Toušeň,  Mochov,  Nehvizdy,  Svémyslice, Vyšehořovice,  Zeleneč

13.11.2013 13:08:46 | přečteno 2782x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load