Památné stromy_old

Revize památných stromů v roce 2021.


Čelákovický dub (Quercus robur)

Roste v k. ú. Sedlčánek, na pozemku p.č. 444/7. Výška stromu je asi 18 m, stáří se odhaduje na cca 200 let. Obvod kmene činí 358 cm (říjen 2021). Za památný byl vyhlášen v roce 2012. 

Kód: 105832

dub Sedlčánky
Lípa u děkanského kostela  (Tilia cordata)

Roste na pozemku p. č. 1580 v k. ú. Čelákovic u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí je 279 cm (říjen 2021), výška lípy dosahuje nad 17 m. Stáří se odhaduje přes 180 let. Ochrana  byla vyhlášena
v roce 1981 (dřívějšé 1940).

Kód: 103649

lípa u kostela
Jinan v Čelákovicích  (Ginko biloba)

Roste v objektu ZŠ v Kostelní ulici (Kamenka), na p. č. 1587/1 v k. ú. Čelákovic. Obvody kmenů jsou v rozmezí 113 cm - 158 cm (říjen 2021). Výška stromu přesahuje 15 m. Výpočtem bylo stanoveno stáří v době vyhlášení v roce 2008 - asi 71 let. Tento taxon je v našich podmínkách vzácností.

Kód: 105145

jinan ve školejinan  obvody kmenů 2021


Lípa v Ráji (Tilia cordata) a Mléč v ráji (Acer platanoides)

Oba památné stromy tvoří skupinku a rostou na pozemku p. č. 688 v k. ú. Čelákovic. Obvod javoru ve výšce 130 cm činí 269 cm. Obvod lípy ve výšce 130 cm je  315 cm. Výška obou stromů přesahuje 20 m (lípa 26 m). Stáří: 180 – 200 let. Měřeno v listopadu 2021. Ochrana obou stromů byla vyhlášena v roce 1981 (dřívější 1940).

Kód: 103651 - lípa     Kód: 103650 - javor

lípa a mléč v ráji


Duby u Labe (Quercus robur)

Památné duby rostou na pravém břehu Labe podél cyklostezky, nedaleko lávky ve směru od obce Lázně Toušeň (k. ú. Lázně Toušeň). Odhadované stáří stromů je cca 200 let. Duby byly  vyhlášeny za památné v  r. 2017.

Kód: 106221

Dub letní č. 1 - má obvod kmene 540 cm, patrná je
odlomená větev.

Dub letní č. 2 - má obvod kmene 430 cm, viditelná je
rána od blesku.

Dub letní č. 3 - má obvod kmene 354 cm

Měřeno ve výšce 130 cm v říjnu 2021.

dub č  1
č. 1

dubč (2)č
č. 2
dub č 3
č. 3

Lípa v Záluží (Tilia cordata)

Památná lípa roste v lokalitě Vořechovka. Architekturu koruny tvoří více kmenů. Lípa má historickou vazbu na místní zvoničku a je to nejvýznamnější strom v obci. Roste na pozemku p. č. 241 v k. ú. Záluží u Čelákovic. Výška stromu přesahuje 15 m a obvod ve výšce 130 cm nad zemí je 340 cm (květen 2021). Rok vyhlášení ochrany: 1981

Kód: 103648
 
lípa v Záluží


Lípy u kříže v Lázních Toušeň (Tilia cordata)

Jedná se o 2 lípy malolisté, které rostou na pozemku p. č. 418 v k. ú. Lázní Toušeň u kamenného kříže. Výška stromů dosahuje cca 20 m. Obvody kmenů: 262 cm nad boulí (251 cm pod boulí) a menší lípa 203 cm (květen 2021).
Stáří bylo v roce 1986 odhadované na 110 let. Rok vyhlášení ochrany: 1980 (dřívější 1940).

Kód: 103652

2 lípy v Toušeni u kříže


Lípa v Toušeni (Tilia cordata)

Lípa roste před zastávkou autobusu u kostela, na pozemku p. č.  448 v k. ú. Lázní Toušeň.  Odhadované stáří je víc jak 150 let. Výška stromu je cca 24 m, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 284 cm (říjen 2021). Rok vyhlášení ochrany: 1980 (dřívější 1940).

Kód: 103656

lípa v ToušeniLipová alej v Toušeni (Tilia cordata)

Dřeviny rostou na návsi podél chodníku kolmo na hlavní silnici, na pozemku p. č.  92/1 v k. ú. Lázní Toušeň. Výška stromů je kolem 20 m a obvody lip měřené ve výšce 130 cm nad zemí jsou 91 – 246 cm (říjen 2021). Většina dřevin má šikmý kmen. V roce 2012 byla jedna lípa povolena k odstranění z důvodu velmi špatného zdravotního stavu. Rok vyhlášení ochrany: 1980 (dřívější 1940).

Kód: 103657

alej v Toušeni


Dub v Toušeni (Quercus robur)

Tento nádherný jedinec vyjímečný stářím (víc jak 300let) a velikostí. Roste pod svahem bývalého hradiště na parcelách p. č. 69/1, 74/1 v k.ú. Lázní Toušeň.  Výška stromu je cca 25 m a obvod stromu měřený ve výšce 130 cm nad zemí
činí 556 cm (říjen 2021). Po celém kmeni se táhne jizva, zřejmě po blesku. Rok vyhlášení ochrany – 1980.

Kód: 103653

dub Toušeň


Svémyslická lípa (Tilia cordata)

Tato krásná památná lípa roste na pozemku  p.č. 253/2 v k. ú. Svémyslic. Výška stromu je cca 21 m,  obvod kmene (pod boulí) je 299 cm (květen 2021). Rok vyhlášení 1979 (dřívější 1940).

Kód: 103666

lípa ve Svémysl


Alej ve Svémyslicích (Tilia cordata)

Skupina 27 stromů roste na pozemku p.č. 27/7 v k. ú. Svémyslic. Výška stromů je cca 15 m - 20 m, obvody dřevin cca 211 - 238 cm (červenec 2017). Alej byla vyhlášena za památnou v roce 1983. V roce 1986 bylo stáří dřevin odhadnuto
na 120 let.

Kód: 103665

Poznámka: na místě probíhaly stavební práce, obvody nebylo možné přesně změřit, kmeny byly ochráněny  (21. 5. 2021)

lípy ve Svémysl


Mstětický klen (Acer pseudoplatanus)

Javor klen roste před nádražím za plotem, na pozemku p. č. 198/1 v k. ú. Mstětic.  Nápadný je vzrůst stromu ve formě svícnu. Výška stromu je cca 30m, obvod ve výši 130 cm nad zemí je 440 cm (květen 2017). Strom byl zasazen při stavbě staniční budovy. Odhadované stáří je 170 let. Rok vyhlášení ochrany: 1980 (dřívější 1940).

Kód: 103655

Poznámka: při kontrole (21. 5. 2021) byl strom nepřístupný, nešel změřit, okolí zarostlé, suché větve v koruně i pod stromem. Vlastník požádal o souhlas s ošetřením památného klenu.

Mstětický klen
Mstětický klen asi z r. 1941

kolem r. 1940

Vytvořeno 17.5.2022 15:02:52 | přečteno 793x | milada.rasinova
load