ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Mýty kolem paroplynové elektrárny

Se zveřejněním záměru společnosti RWE vystavět u rozvodny Čechy-střed paroplynovou elektrárnu 1000 MW se na veřejnosti objevily na různých diskusních fórech informace, které jsou z kategorie mystifikací, v lepším případě polopravd. 

Elektrárna je nutná z důvodu energetické bezpečnosti?

Než společnost RWE přišla se záměrem vybudovat elektrárnu Čechy-střed, nenajdeme o potřebě vybudování tohoto zdroje nikde v oficiálních materiálech (jako je státní nebo krajská energetická koncepce) ani zmínku. Dokonce ani rok po oznámení tohoto záměru do krajské energetické koncepce tato elektrárna zatím zařazena není. Česká republika v současnosti patří k největším vývozcům elektřiny na obyvatele v Evropě. Úhrnná produkce jaderné elektrárny Temelín je menší než vývoz elektřiny z ČR, neboli mohli bychom se bez ní obejít.

Jedná se o nejčistší a nejekologičtější zdroj?

Investor uvádí, že účinnost tohoto zdroje bude přes 50 % a koncepce neumožňuje teplárenský režim. Pokud se na tento údaj podíváme z pohledu účinnosti pouze elektrického soustrojí, je tato účinnost skutečně dostatečná. Porovnáme-li ovšem tuto účinnost s účinností zdroje, který umožňuje dálkové dodávky tepla, je tato účinnost nedostatečná. Například elektrárna Mělník, která funguje zároveň jako výtopna pro Prahu, má díky využívání odpadního tepla celkovou účinnost až 65 %. Kogenerační jednotky např. od firmy TEDOM nebo BUDERUS, které jsou použitelné jako lokální zdroje, mají účinnost 80 - 90 %. Tyto malé lokální zdroje navíc nemají ztráty na transformátorech a vedení (ztráty na přenosu u velkých zdrojů jsou uváděny ve výši 10 %). Navíc malé decentralizované zdroje jsou obecně považovány za vhodnější pro vykrývání kolísání sítě. Je třeba také vzít v úvahu fakt, že jestli nám hrozí v energetice něčeho nedostatek, pak je to teplo, což zvláště v kontextu těžebních limitů se jeví jako velký problém současné energetiky.

Elektrárna bude splňovat nejpřísnější normy EU?

Investor ve své prezentaci uvádí, že hlučnost elektrárny bude 50dB. Současná platná vyhláška vlády říká, že ve venkovním prostoru obytné zástavby je přípustná hladina hluku ve dne maximálně 50dB, v noci maximálně 45dB. (Doporučený noční limit pro hluk, který uvádí Světová zdravotnická organizace, je 40dB). S ohledem na technologickou povahu provozu lze zde navíc předpokládat akustická znečištění v širokém frekvenčním rozsahu.

Pracovní místa?

V době výstavby investor předpokládá až 500 pracovníků. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o pracovníky firem, které vzejdou z výběrového řízení, nelze se domnívat, že tato stavba bude výrazně řešit nezaměstnanost v regionu. S přihlédnutím k faktu, že se bude jednat o takto krátkodobý nárůst poptávky, bude mít spíše destabilizující efekt v oblasti zaměstnanosti regionu (prudký nárůst a následný prudký pokles pracovních míst). Co se pak týká 50 pracovních míst zajišťujících provoz (navíc v profesích úzce specializovaných), lze vážně pochybovat o významu tohoto počtu pro pracovní trh v regionu.

Investor nabízí partnerské programy pro rozvoj regionu?

Toto je dobrovolné prohlášení investora, které může, ale také nemusí být naplněno. Nelze jej k těmto investicím zavázat. Investor zároveň určuje, na co konkrétně peníze budou použity a v jaké výši. Navíc stojí také za povšimnutí etická stránka, kdy místo snahy nejdříve získat podporu lidí, se kterými chci být dobrý soused, tak je spíše praktikováno: Buď to půjde po dobrém, nebo to uděláme po zlém.

Vše je již rozhodnuto?

Základním dokumentem, který je nutný z hlediska výstavby elektrárny, je změna územního plánu Středočeského kraje a změna územního plánu obce Mochov. Ani jeden z těchto procesů ještě nezačal a bez souhlasu jednotlivých zastupitelstev nebude schválen. Kraj může zařadit do územního plánu stavbu, ale obce s tím musí souhlasit. Je zároveň velice krátkozraké snažit se získat za této situace prospěch na úkor ostatních. Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí této stavby je hlavně projevem zodpovědnosti nás k dalším generacím. Je nepravdivé a alibistické tvrzení, že je vše rozhodnuto.

Luboš Netušil, místopředseda komise PPE Mochov


17.6.2013 10:42:14 | přečteno 1095x | tana
 
Město Čelákovice
load