Zastupitelé Čelákovic potvrdili svůj nesouhlas s elektrárnou v Mochově

Na prvním zastupitelstvu, které se konalo 30. listopadu 2011, potvrdili zastupitelé Čelákovic své odmítavé stanovisko k záměru výstavby elektrárny RWE u Mochova.

1. 12. 2010Josef Pátek, starosta Čelákovic, na ustavujícím zastupitelstvu navrhl na základě volebních programů všech subjektů v Zastupitelstvu a po vzoru všech okolních obcí potvrdit usnesení předchozích zastupitelů ve věci paroplynové elektrárny RWE u Mochova. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli města.
Ti se tak již podruhé postavili za obyvatele Čelákovic, kteří s elektrárnou nesouhlasí a sbírají podpisy na petici proti výstavbě elektrárny. 

Citace usnesení č. 1 Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 30. listopadu 2010:
„ZM trvá na svých usneseních přijatých na zasedání č. 19 ze dne 26. 11. 2009 pod body:
5. 1. 1 – ZM nesouhlasí se záměrem výstavby paroplynové elektrárny na katastrálním území obce Mochov ani na území města Čelákovice. Hlavním důvodem je související zhoršení životních podmínek a negativní vliv na životní prostředí v okolí elektrárny,
5. 1. 4 – ZM neschvaluje zapracování výstavby paroplynové elektrárny ani jejích součástí do územního plánu města Čelákovic.“ 

Vytvořeno 17.6.2013 10:56:53 | přečteno 855x | tana
load