ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Blíží se konec platnosti některých občanských průkazů

Letos končí desetileté období od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v Praze pak úřady městských částí Prahy 1 až 22. Lidé nemusí o nový občanský průkaz žádat v místě trvalého pobytu, ale třeba tam, kde pracují, studují či se dlouhodobě zdržují.

Letos končí desetileté období od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v Praze pak úřady městských částí Prahy 1 až 22. Lidé nemusí o nový občanský průkaz žádat v místě trvalého pobytu, ale třeba tam, kde pracují, studují či se dlouhodobě zdržují. Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně, protože se během procesu přímo na místě zajišťuje vlastnoruční podpis a pořizuje fotografie, které se následně stanou součástí občanského průkazu.

Žádná žádost předem se nevyplňuje, generuje se automaticky na příslušném úřadu. Nový doklad se vydává do 30 dnů od dne podání žádosti. S ohledem na končící platnost je výměna dokladů prováděna bezplatně. V případě, že si nestihnete vyměnit občanský průkaz včas, ve správním řízení můžete dostat pokutu až do výše 10 000 Kč.

V roce 2015 si musí občanský průkaz vyměnit 725 tisíc osob. Ministerstvo vnitra denně vyrobí 4 000 nových občanských průkazů. Platný občanský průkaz vlastní 8,5 milionu občanů České republiky. Standardní platnost dokladu je 10 let.

Co je třeba k výměně dokladu přinést?
· občanský průkaz;
· pokud občan žádá zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a nebyly uvedeny v předchozím občanském průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom);
doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek soudu o rozvodu s doložkou právní moci).

· Petr Studnička, místostarosta II 

23.9.2015 14:42:01 | přečteno 1673x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load