ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Čerpání evropských dotací

Na webu České televize byla zveřejněna informace o tom, jak radnice čerpaly peníze z evropských fondů.
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/podzimni-volby/cerpani-dotaci-v-obcich/

Data zpracovala ČT ve spolupráci se společností Imper za pomoci programu monitora.cz.

V aplikaci najdete pouze dokončené nebo probíhající projekty, u nichž byla podepsána smlouva, dodatek ke smlouvě či rozhodnutí o financování (datum alokace) v období mezi 1. listopadem 2010 a 31. srpnem 2014, tedy od minulých komunálních voleb do těch současných.

Dále upozorňujeme, že se jedná pouze o čerpání ze strukturálních fondů, kde byla příjemcem dotace územní samospráva. Projekty financované v rámci jiných fondů se v aplikaci neobjevují, stejně jako projekty realizované organizacemi, které jsou zřízené územní samosprávou (pravidelně aktualizovaný přehled čerpání v celém programovém období 2007–2013 najdete na stránkách MMR; seznam dalších zdrojů s informacemi o veřejných financích najdete zde). 

Údaje pro Čelákovice:

Čelákovice Středočeský kraj, PSČ 250 88
Počet projektů: 4
Celková suma za ukončené projekty: 23 631 467 Kč

Následující tabulka obsahuje výčet dokončených projektů včetně peněz, které obec na tyto projekty získala.

Název projektu

Operační program

Fond EU

Podpis smlouvy

Čerpaná částka

Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích

ROP NUTS II Střední Čechy

ERDF

28. 04. 2011

17 338 014 Kč

Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích

ROP NUTS II Střední Čechy

ERDF

28. 11. 2013

6 293 453 Kč

Následující tabulka obsahuje výčet projektů, které stále probíhají. Uvádíme u nich pouze schválenou (alokovanou) částku. Ta se nemusí shodovat s částkou, která bude po ukončení projektu čerpána.

Název projektu

Operační program

Fond EU

Podpis smlouvy

Schválená částka

Čelákovice ČOV intenzifikace

OP Životní prostředí

CF

27. 04. 2011

27 188 705 Kč

Snížení prašnosti na území města Čelákovice

OP Životní prostředí

CF

27. 03. 2014

2 972 570 Kč

9.10.2014 12:54:43 | přečteno 730x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load