ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Dotazníkové šetření – Hodnocení spokojenosti s životem v Čelákovicích

AGORA-CE

Od 3. ledna do 28. ledna probíhá v Čelákovicích dotazníkové šetření, jehož cílem je zhodnotit spokojenost se životem ve městě. Dotazník je možné vyplnit v tištěné podobě (součást lednového vydání Zpravodaje) nebo v elektronické podobě na http://dotaznik.celakovice.cz.

Vyplněný dotazník v tištěné podobě je možné odevzdat před volební místností ve vašem volebním okrsku během 1. kola volby prezidenta České republiky, které se koná ve dnech 12. – 13. ledna, anebo v podatelně Městského úřadu Čelákovice, a to až do 17. ledna.

Dotazník realizovaný v roce 2018 navazuje na terénní šetření, které probíhalo v našem městě před sedmi lety v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města Čelákovic do roku 2030. Pro zachování kontinuity zabezpečuje dotazníkové šetření opět společnost Agora CE, o.p.s.. Jedná se o českou neziskovou organizaci, která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

11.1.2018 16:37:51 | přečteno 403x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load