ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

K infekčnímu onemocnění na Základní škole J. A. Komenského

V souvislosti s výskytem infekčního onemocnění v Základní škole J. A. Komenského se začaly šířit zmatečné informace, podporované nekvalifikovanými vyjádřeními některých osob i na sociálních sítích.
Jako zřizovatel základní školy rodiče, žáky i ostatní veřejnost ujišťujeme, že škola postupuje v této situaci zcela a plně v souladu s doporučeními Krajské hygienické stanice, s níž je vedení školy v intenzivním kontaktu. 

Oznámení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS) o výskytu onemocnění obdržela škola ve středu 24. 9. 2014 dopoledne a okamžitě podle pokynů začala jednat (dezinfekce atd.). Kroky, které byly  učiněny, a opatření, která byla přijata, jsou zcela v souladu s požadavky KHS, s níž škola veškeré kroky v této souvislosti konzultuje.
Informaci o výskytu infekčního onemocnění podala základní škola po zjištění a po konzultaci s KHS ve čtvrtek 25. 9. 2014 v ranních hodinách, a to i prostřednictvím webových stránek.
Ve dnech 2. a 3. října 2014 dojde k plošné dezinfekci školy včetně tělocvičny,  jídelny,  všech tříd a toalet, mytí koberců apod. Na tyto dny na doporučení KHS škola vyhlašuje ředitelské volno.
V pátek 26. 9. 2014 byl postup školy potvrzen vyjádřením KHS (MUDr. Dana Taclová, vedoucí protiepidemiologického oddělení), z něhož citujeme:
Vážená paní ředitelko,
Opatření, která byla přijata ze strany vaší školy za účelem zabránění rozšíření virového zánětu jater uvedená v rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, jsou opatření aplikovaná standardně v případech výskytu tohoto onemocnění.
Další kroky, ke kterým jste za účelem další minimalizace možnosti rozšíření výše uvedeného infekčního onemocnění přistoupila (např. provedení dezinfekce ve všech prostorách školy, čištění koberců v některých třídách, atd.) jsou velmi důležité a svědčí o Vašem velmi zodpovědném přístupu ke zvládnutí celé mimořádné situace.

29.9.2014 14:46:13 | přečteno 722x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load