ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

NABÍDKA NA PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů Města Čelákovic je nabízen k pronájmu obálkovou metodou níže uvedený byt.


Byt č. 3 v domě č. p. 231 ulice U Podjezdu

Jedná se o byt o celkové ploše 81,28 m². Byt se pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu a ucházet se o jeho nájem mohou jak žadatelé zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady. Kontrolou kvality a rozsahu prováděných prací bude po celou dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 100% nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše však 781 000 Kč, si může žadatel odečíst od nájemného. Výši nájmu – minimálně 68 Kč/m2 – nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním hodnotícím ukazatelem v soutěži o přidělení bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196. 

Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem bytu č. 3“ v domě č. p. 231, ul. U Podjezdu, v Čelákovicích. V obálce musí být uvedena identifikace zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické nebo e-mailové spojení. Dále musí žádost o pronájem obsahovat prohlášení, že v případě pronájmu zájemce provede rekonstrukci v daném rozsahu, a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené vlastnoručním podpisem. Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 26. března 2014 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Bližší informace o evidenčním listu a odpovídajícím soupisu prací k nahlédnutí u správce bytového fondu – tel.: 326 991 196, nebo u vedoucího OH MěÚ –tel.: 326 929 115.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

24.2.2014 9:11:02 | přečteno 1927x | nesnerova
 
Město Čelákovice
load