ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Posun ve věci stravování studentů gymnázia

V týdnu od 29. 9. 2014 by měla být dořešena otázka stravování studentů gymnázia v Čelákovicích v jídelnách čelákovických základních škol.
Město, resp. školská zařízení města tímto krokem vycházejí vstříc potřebám gymnázia. Je třeba opakovaně upozornit na to, že město nemá žádnou povinnosti zajišťovat stravování studentů gymnázia zřizovaného krajem (tato povinnost pro město nevyplývá z žádného smluvního dokumentu).

Ředitelky gymnázia a základní školy Komenského jednají ohledně návrhu smlouvy.
Otázka financí (závazek gymnázia vůči základní škole za žáky odstravované ve školním roce 2013/2014) je řešen na úrovni zřizovatelů, tj. mezi městem a krajem.
Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění na základní škole J. A. Komenského doporučila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) odložit plánované zahájení stravování studentů gymnázia ve školní jídelně ZŠ o jeden měsíc, tj. stravování by bylo zahájeno  – pokud dojde k podpisu smlouvy – od 1. 11. 2014.
Důvodem pro doporučení je názor KHS, že toto období je nejrizikovější pro eventuální přenos nákazy – i když velmi nepravděpodobný. Podle KHS je totiž teoreticky možné, že se již někdo ze spolužáků od nemocných dětí nakazil, a mohl by vylučovat zcela bezpříznakově virus i během stravování. Rozšířením počtu strávníků by tak došlo i  k rozšíření dalších potenciálně ohrožených osob.


29.9.2014 11:35:41 | přečteno 647x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load