ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt č. 4 v domě č. p. 1348 na st. p. č. 1417, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese V Prokopě č. p. 1348. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

Jedná se o byt č. 4, o velikosti 3+1 o celkové ploše 85,01 m2 (započitatelná plocha 80,09 m2 - sklep je započten 1/2 plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 23,99 m2, 2. pokoj 13,68 m2, 3. pokoj 16,40 m2, kuchyň 8,80 m2, předsíň 6,71 m2, koupelna a WC 4,40 m2, spíž 1,19 m2, sklep 9,84 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyř vchodového, třípodlažního cihlového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1949.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.

Výše nájemného je minimálně 12 014,- Kč měsíčně (150,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu p. Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 4, V Prokopě č. p. 1348, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
15. srpna 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.


7.7.2020 10:31:14 | přečteno 209x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load