ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt č. 12 v domě čp. 1442 na st. p. č. 1354/5, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého čp. 1442. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

Jedná se o byt č. 12, o velikosti 3+1 o celkové ploše 88,46 m^ (započitatelná plocha 84,88 m2 - sklep a komora jsou započteny Va plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m2, 2. pokoj 21,33 m^, 3. pokoj 14,83 m^, kuchyň 11,16 m^, předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m^, WC 0,88 m^, komora 1,16 m^' sklep 6,00 m^.
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvou vchodového, pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1958.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.

Výše nájemného je minimálně 12 732,- Kč měsíčně (150,- Kč/m^ měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu p. Vodičkovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 12, Prokopa Holého čp. 1442, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
15. června 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.17.6.2020 11:20:04 | přečteno 406x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load