ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Smlouvy o stravování žáků gymnázia připraveny k podpisu

Především na základě iniciativy vedení města Čelákovic došlo k posunu ve věci stravování studentů gymnázia v Čelákovicích. Současná nabídka jídelen základních škol by pokryla kapacitu 120 studentů gymnázia v nižším stupni, smlouva, resp. smlouvy o stravování žáků jsou ze stran základních škol připraveny k podpisu, je třeba ke každé z nich doplnit jmenný seznam studentů a též harmonogram, v kterých hodinách se v které jídelně budou studenti stravovat. 

Jednání ohledně stravování studentů gymnázia v jídelnách čelákovických základních škol proběhlo ve čtvrtek 18. 9. 2014 za účasti PaedDr. Pavla Schneidera, ředitele Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Nad rámec osob přizvaných na jednání (ředitelka ZŠ Komenského PaedDr. Alena Pechalová, ředitelka gymnázia Mgr. Ing. Pehrová) přišli s ředitelkou gymnázia dvě právní zástupkyně a zástupce školské rady gymnázia.
Na jednání byla otevřena otázka kapacity školní jídelny. Město disponuje stanoviskem Krajské hygienické stanice (KHS) ze dne 13. 12. 2010 týkajícím se kapacity školní jídelny při ZŠ Komenského v Čelákovicích. Konstatuje se v něm, že „Prostory školského zařízení – Základní školy Čelákovice – lze využívat pro poskytování školských služeb pro 700 žáků.“
Žádné další stanovisko KHS nebylo vydáno. 
Na jednání byly vzneseny pochybnosti ohledně neuhrazených financí za studenty gymnázia odstravované ve školním roce 2013/2014. Ze strany města bylo předloženo právní stanovisko, z něhož jednoznačně vyplývá povinnost gymnázia uhradit základní škole požadovanou částku (k dnešnímu dni cca 13.500 Kč). Požadavek základní školy, resp. města uhradit tuto částku nadále trvá a na základě příslibu PaedDr. Schneidera by v této otázce mělo být jasno před podpisem obou smluv o stravování žáků gymnázia v obou základních školách (nejlépe do středy 24. 9. 2014, neboť smlouvy musejí být podepsány do konce září 2014, resp. do pátku 26. 9. 2014), kdy by mělo být známo stanovisko zřizovatele gymnázia Středočeského kraje.
Na jednání též byla částečně otevřena otázka původní nájemní smlouvy mezi městem a gymnáziem z roku 2002 a závazků z ní vyplývajících. Paní ředitelka gymnázia se na tuto smlouvu odvolává i ve věci stravování žáků gymnázia. Jde o nájemní smlouvu, v níž je ošetřena možnost užívání prostor, mezi něž patří i jídelna školy. Smlouva neřeší stravování, protože město jako subjekt není zařízením školního stravování (laicky řečeno – město nevaří). Vedení města má za to, že v této věci by měl panovat jasný názor a nemělo by docházet ke zpochybňování této smlouvy z žádné ze zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že se tak děje, požádala jsem PaedDr. Schneidera o další jednání v této věci, kterého by se – kromě zástupce města – účastnil též právní zástupce města Čelákovice.

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka města
22.9.2014 15:40:20 | přečteno 684x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load