Upozornění - splatnost za odpady 30.6.2023

POPLATEK ZA ODPADY – SPLATNOST JIŽ 30. 06. 2023

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad za rok 2023  je již 30. 06. 2023. Sazba poplatku je stanovena ve výši 696,- Kč a je určena Obecně závaznou vyhláškou E2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška  E3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Poplatníkem poplatku je:

A)   fyzická osoba přihlášená v obci*
B)   vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce**

ŽÁDÁME OBČANY O VČASNOU ÚHRADU POPLATKU

V roce 2023 nejsou rozesílány složenky jako avízo k platbě!!!
Pro občany, kteří hradí poplatek příkazem k úhradě, zůstávají platební údaje (variabilní a specifický symbol) stejné jako v předchozích letech. Pokud došlo ke změně osobních údajů, je potřebné ji nahlásit. Podklady k platbě Vám na požádání zašleme emailem, nebo sdělíme telefonicky.

Dále mohou občané zaplatit poplatek na pokladně MěÚ, v hotovosti nebo platební kartou, v otevírací době:

pondělí a středa:  8:00 – 12:00   12:45 – 17:00
pátek:                   8:00 – 12:00   12:45 – 14:00

Číslo účtu města: 19–4127201/0100

Kontakt na odbor finanční a plánovací:
Email:  lenka.wankeova@celakovice.cz, odpady@celakovice.cz
Telefon: 326 929 123

*Za přihlášení fyzické osoby se podle §16c zákona o místních poplatcích považuje:

1.       přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
2.       ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince
a)       kterému byl povolen trvalý pobyt,
b)       který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
c)       který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
d)       kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců

** Poplatníkem je nejen fyzická, ale i právnická osoba, stejně jako – na základě zákonné fikce – fond bez právní osobnosti (např. svěřenský, podílový), do něhož je příslušná nemovitá věc vložena


Vytvořeno 6.6.2023 10:05:16 | přečteno 597x | magdalena.urgosikova
load