ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

ZÁMĚR MĚSTA ČELÁKOVIC

Na pronájem nebytových prostor sloužících podnikání (provozovaných v současné době jako restaurace – pizzerie a prodej souvisejícího zboží) na st. p. č. 662 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušenství, v části D č. p. 109, o výměře 112,2 m2- v dokumentaci označované čísly 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 a 132, v obci a k. ú. Čelákovice, za minimální nájemné 1 550,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od 1. 9. 2014, za nájemné dle nejvyšší nabídky.

Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „Pronájem č. p. 109 v části D“ do 6. 8. 2014, 14.00 hod.
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostkou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky v korunách a ty, kde nabídka bude nižší než je požadované nájemné. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o nájem. Při výběru zájemce bude přihlédnuto k zamýšlenému podnikatelskému záměru.
Jestliže vítěz od uvažovaného pronájmu z jakékoliv příčiny odstoupí, bude pronájem prostor nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje. 

21.7.2014 11:31:10 | přečteno 740x | nesnerova
 
Město Čelákovice
load