ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Záměr města Čelákovic na pronájem nebytového prostoru

 ZÁMĚR MĚSTA ČELÁKOVIC

na pronájem nebytového prostoru v části C objektu č. p. 109 na st. p. č. 662, ul. Sedláčkova, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, označované v dokumentaci objektu čísly 116, 117 a 118 (příčemž prostor č. 118 - sociální zařízení společné, užívané z jedné poloviny), o celkové výměře 32,35 m2 , za minimální nájemné ve výši 48.156, - Kč/rok.

Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „Pronájem č. p. 109" do 27. 2. 2014 - 11.00 hod.


PRAVIDLA HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostkou města. Z hodnocení budou vyřazeny ty nabídky předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální výše uvedené ceny nájemného. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.


BLIŽŠÍ INFORMACE

Hospodářský odbor MěÚ:

Ing. Jindřich Týč, vedoucí hospodářského odboru, tel.: 326 929 115

7.2.2014 9:26:06 | přečteno 768x | nesnerova
 
Město Čelákovice
load