Záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 1177 na st. p. č. - 1310, v obci Čelákovovice

Jedná se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 53,63 m2, sestávající z 1. pokoje 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 5,4 m2, koupelna a WC 4,05 m2, spíž 0,9 m2, sklep 5,75 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží jedno vchodového dvoupodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. 

Dům je vybudován v r. 1939. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně  5363,- Kč měsíčně (100,-Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovníky Q- BYTu, tel. 326  991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen. 

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 23. leden 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Vytvořeno 10.12.2014 9:53:36 | přečteno 647x | nesnerova
load