ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Záměr na pronájem bytů

ZÁMĚR MĚSTA ČELÁKOVIC

1) na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 1175 na st. p. č. 1306, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého čp. 1175, Čelákovice. Jedná se o byt o velikosti 4+1 o celkové ploše 82,34 m², sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,13 m², 2. pokoj 20,91 m², 3. pokoj 11,25 m², 4. pokoj 11,25 m², kuchyň 4,75 m², předsíň 6,3 m², komora 2,0 m², koupelna + WC 4,75 m². Byt je situovaný v půdní vestavbě jednovchodového, dvoupodlažního cihlového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1939, rekonstrukce proběhla v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě. Výše nájemného je minimálně 8.234,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie). Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek:

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:  Pronájem bytu č. 5, Prokopa Holého čp. 1175, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).

2)na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 1647 na st. p. č. 4184, v  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese J. A. Komenského 1647. Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+kk o celkové ploše 46,84 m² (započitatelná plocha 44,77 m²), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 17,92 m², 2. pokoj 10,08 m², kuchyňský kout 5,06 m², předsíň 6,61 m², koupelna 2,10 m², WC 0,93 m², sklep 4,14 m². Byt je situovaný ve druhém nadzemním podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu  s plochou střechou. Dům byl vybudován v roce 1989. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. Výše nájemného je minimálně 4.477,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie). Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek:

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 4, J. A. Komenského čp. 1647, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 24. dubna 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s  ním bude uzavřena Nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude protokolárně předán.

30.3.2015 13:39:40 | přečteno 1364x | nesnerova
 
Město Čelákovice
load