ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Záměr na pronájem obecních bytů města

V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů Města Čelákovic

· Prokopa Holého č. p. 1445

Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m² (započitatelná plocha 85,18 m²), sestává z 1. pokoje 21,33 m², 2. pokoje 21,33 m², 3. pokoj 14, 83 m², kuchyně 11,16 m², předsíně 8,99 m², koupelny 2,78 m², WC 0,88 m², komory 1,16 m² a sklepa 5,51 m². Byt je situován ve druhém podlaží dvouvchodového pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou vybudovaném v r. 1957. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 8 518 Kč měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky.

· U Podjezdu č. p. 231

V domě byly v průběhu roku nájemci opuštěny byty č. 2 (2+1; 65 m²) a č. 3 (2+1; 81 m²). Oba byty jsou ve velmi zanedbaném stavu a jejich oprava si vyžádá značné náklady. Ty byly stanoveny na základě rozpočtu provedeného ve spolupráci s hospodářským odborem MěÚ na částku 589 095 Kč u bytu č. 2 a 780 764 Kč u bytu č. 3. Při vynaložení investice v této výši bude dosaženo kvality bydlení odpovídající dnešním standardům. Vzhledem k takto vysoké investici nabízíme tyto byty k pronájmu veřejně mimo pořadník s tím, že nájemce by rekonstrukci provedl ve své režii. Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady v rozsahu 589 095 Kč u bytu č. 2 a 780 764 Kč u bytu č. 3. Tato částka bude ze 100 % započtena proti nájemnému, a to tak, že do doby vyrovnání obou částek nebude nájemce hradit nájemné.

Byty si lze prohlédnout po domluvě se správcem bytového fondu pí Kalibovou,
tel.: 326 991 196. Výše nájemného je stanovena na částku minimálně 100 Kč/m² měsíčně, tedy 6 500 Kč měsíčně pro byt č. 2 a 8 100 Kč pro byt č. 3. Byt č. 2 může být za stejných podmínek využit i pro nebytové účely. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se předkládají poštou nebo osobně v podatelně MěÚ Čelákovice v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

· „Pronájem bytu č. 4/1445"

· „Pronájem bytu č. 2/231“

· „Pronájem bytu č. 3/231“

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc. Dále závazek zájemce, že na účet Města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic (pouze pro byt 4/1445), a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení).

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 10. 2. 2014 do 12.00 hod.

PRAVIDLA HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostkou města pro každý z bytů samostatně. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální výše uvedené ceny nájemného. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi pro každý byt samostatně. V případě předložených více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání...). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude protokolárně předán.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Správce bytového fondu:

pí Kalibová, tel.: 326 991 196

Hospodářský odbor MěÚ:

pí Prchalová, tel.: 326 929 116

28.1.2014 8:46:16 | přečteno 2439x | nesnerova
 
Město Čelákovice
load