ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zhotovitel stavby odmítl převzít nevyklizené prostory Gymnázia Čelákovice

Zastupitelé města Čelákovic projednali na svém březnovém zasedání konaném dne 29. března řešení mimořádné situace v důsledku havárie na Gymnáziu Čelákovice, ke které došlo 12. ledna letošního roku a byli seznámeni s časovým harmonogram oprav v objektu J. A. Komenského 414. Tento harmonogram je ode dne 7. dubna zveřejněn na internetových stránkách města.

Město Čelákovice vyhovělo požadavku vedení Gymnázia Čelákovice ve věci posunu termínu pro vyklizení prostor z původně plánovaného 15. na 21. května, a to s ohledem na organizaci maturitních zkoušek. V pondělí 22. května skončila prodloužená lhůta pro podání nabídek, které byly podány celkem tři. V úterý 23. května Rada města schválila výsledky veřejné zakázky a Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem, kterým je firma VPK Suchý s. r. o., ze Zásmuk. Ve středu 24. května byla podepsána Smlouva o dílo starostou města a jednatelem společnosti.

K předání staveniště mělo dojít ve čtvrtek 25. května, avšak zhotovitel stavby odmítl staveniště převzít. Gymnázium Čelákovice prostory nevyklidilo tak, aby bylo možné zahájit rekonstrukci topné soustavy a opravu sádrokartonových podhledů ve 3. nadzemním podlaží. Přestože stavební práce mohly být zahájeny již dnes (25. května), je termín předání staveniště posunut až na pondělí 29. května.

Město Čelákovice postupovalo plně v souladu se zveřejněným harmonogramem oprav v prostorách Gymnázia Čelákovice. Bohužel ze strany Gymnázia Čelákovice nebyla poskytnuta dostatečná součinnost k zahájení stavebních prací ve stanoveném termínu, čímž se prodlouží i doba potřebná k dokončení stavebních prací v rozsahu dle vypsané veřejné zakázky.

O postupu přípravných prací byly průběžně informovány jak ředitelka Gymnázia Čelákovice Ing. Mgr. Lenka Pehrová, tak ředitelka Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, PaedDr. Alena Pechalová. Opakovaně se postupem odstranění havárie v prostorách gymnázia zabývala na svých schůzích i Rada města Čelákovic. Na internetových stránkách města je zřízena samostatná složka Havárie gymnázium, ve které lze najít další informace.

Ing. Josef Pátek, starosta

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II

V Čelákovicích dne 25. května 2017

2017-05-25

01 (2)

01 (2)

 
03 (1)

03 (1)

 
02

02

 
 
25.5.2017 15:03:37 | přečteno 1308x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load