ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Pracovní skupina projednala další postup řešení mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 414

gympl3

V budově Městského úřadu Čelákovice proběhlo v pátek 27. ledna v ranních hodinách první jednání členů „Pracovní skupiny pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu J. A. Komenského, Čelákovice, ze dne 12. ledna 2017“.

Pracovní skupinu zřídilo na svém středečním zasedání Zastupitelstvo města Čelákovic. Jejími členy jsou tři zástupci města Čelákovic, tři zástupci Městského úřadu Čelákovice, tři zástupci rodičů žáků Gymnázia Čelákovice a tři zástupci pedagogického sboru školy. Členové pracovní skupiny rovněž akceptovali návrh, že na další jednání bude jako host přizvána ředitelka Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, která má objekt ve výpůjčce od vlastníka, kterým je město Čelákovice.

Informace o řešení náhradních prostor pro zajištění bezpečné výuky žáků Gymnázia Čelákovice, o technickém řešení a o průběhu prvního jednání pracovní skupiny jsou ikona souborusoučástí zápisu, s jehož obsahem vyjádřilo souhlas všech dvanáct přítomných účastníků jednání.

Zastupitelé města dále na svém zasedání konaném dne 25. ledna 2017 vzali na vědomí informace o postupu ve věci řešení mimořádné události a vyslovili souhlas s použitím čl. 8 Rozpočtových pravidel města Čelákovic, který umožní operativní financování oprav prováděných v objektu a s použitím čl. 6 odst. 3.1 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Čelákovic, který zrychluje zadání oprav vedoucích k odstranění následků havárie v objektu J. A. Komenského 414 v Čelákovicích.

27.1.2017 13:12:09 | přečteno 829x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load