ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Řešení důsledků mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice

gymnazium

Město Čelákovice intenzivně řeší důsledky mimořádné situace, ke které došlo ve čtvrtek 12. ledna 2017 v objektu J. A. Komenského 414 v prostorách Gymnázia Čelákovice, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Výuka žáků bude probíhat po dobu 2. pololetí školního roku 2016/2017 v náhradních prostorách.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Ve věci technického stavu objektu řeší město Čelákovice prioritně odstranění nevyhovujícího technického stavu v třetím nadzemním podlaží v objektu J. A. Komenského 414 v Čelákovicích. Jako první je řešena příčina, poté následek. Příčinou je havárie na rozvodu topného systému. Následkem je zatečení topné vody do izolace nad sádrokartonovým podhledem, jehož hmotnost se natolik zvětšila, že došlo k destrukci sádrokartonové konstrukce. Rozvody topného systému vedou půdou nad stropy ze sádrokartonu.

Na nové rozvody topného systému je aktuálně zpracováván projekt s termínem odevzdání nejpozději do středy 8. března. Následně se vyjádří stavební úřad, bude vybrána realizační firma a topný systém bude upraven. Sádrokartonové konstrukce v prostorách 3. nadzemního podlaží budou opravovány buď souběžně, nebo ihned po provedených úpravách rozvodů topného systému.

NÁHRADNÍ PROSTORY PRO VÝUKU ŽÁKŮ

Město Čelákovice a jím zřízené příspěvkové organizace a Středočeský kraj, jakožto zřizovatel gymnázia, nabídly prostory pro zajištění bezpečné výuky žáků gymnázia. Výuka žáků po dobu 2. pololetí školního roku 2016/2017 probíhá v náhradních prostorách, které si gymnázium zajistilo na území města. Od září 2017 se výuka žáků vrátí do původních, opravených prostor, ve 3. nadzemním podlaží v objektu J. A. Komenského 414.

Informace, že výuka žáků bude po celé 2. pololetí tohoto školního roku probíhat v náhradních prostorách, byla sdělena i radnímu Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Ing. et Ing. Janu Skopečkovi na jednání v Čelákovicích dne 23. ledna, který k tomu uvedl: „Město Čelákovice připravuje řešení technické úpravy prostor školy a předpokládá se, že gymnázium by se mohlo před začátkem letních prázdnin vrátit do opuštěných prostor. Letos tudíž maturanty, kteří za tři měsíce ukončí školní docházku, čeká maturita v náhradních prostorách.“ V současné době navštěvuje gymnázium 220 žáků v deseti třídách.

FINANCOVÁNÍ

Město Čelákovice má ve svém rozpočtu pro rok 2017 dostatečnou rezervu a může financovat veškeré opravy v objektu. O navýšení provozního příspěvku k zajištění provozu školy v období mimořádné situace musí gymnázium požádat svého zřizovatele, kterým je Středočeský kraj. Rovněž byla nahlášena pojistná událost na majetku města a Gymnázium Čelákovice musí zajistit uplatnění nároku poškozeného u pojišťovny po ukončení celé události.

ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY

V pořadí 2. jednání „Pracovní skupiny pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. ledna 2017“, se uskutečnilo ve středu 8. února v ranních hodinách za účasti všech jejích členů. Přizvaným hostem byla ředitelka základní školy v ulici J. A. Komenského PaedDr. Alena Pechalová, která má objekt školy ve výpůjčce. Oficiální zápis z jednání bude zveřejněn po jeho odsouhlasení, nejpozději však 15. února.

Na schůzi Rady města Čelákovic, která se uskuteční v úterý 14. února, v prostorách základní školy v ulici J. A. Komenského, je přizvána k bodu, který se týká řešení mimořádné situace, rovněž ředitelka Gymnázia Čelákovice Ing. Mgr. Lenka Pehrová.

Vyjádření ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, PaedDr. Aleny Pechalové, k řešení mimořádné situace je zveřejněno na odkazu:

http://www.zs.celakovice.cz/novinky-na-nasi-skole.html

Ing. Josef Pátek, starosta

Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II

V Čelákovicích dne 10. února 2017 
13.2.2017 7:01:50 | přečteno 930x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load